Status:

Federacja Polskich Banków Żywności to Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000063599

Misja:

Jesteśmy wspólnotą 32 Banków Żywności.
Ratujemy żywność przed zmarnowaniem.
Wspieramy żywnością osoby najbardziej potrzebujące w Polsce.
 

Naszą misję realizujemy przez pozyskiwanie produktów spożywczych od producentów żywności. Pozyskujemy także  nadwyżki żywności od sieci handlowych. Dzięki czemu żywność zamiast się marnować trafia do osób potrzebujących. Realizujemy Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Organizujemy zbiórki żywności. Wspieramy pomocą żywnościową lokalne organizacje dobroczynne. Prowadzimy programy edukacyjne o tym, jak zapobiegać marnowaniu jedzenia i racjonalnie się odżywiać.

Pobierz:  

Dane dla mediów 2015
2015_Dane_dla_mediow.doc
Banki Żywności
federacja-bankow-zywnosci-logotyp-ogolny-RGB.png

federacja-bankow-zywnosci-logotyp-ogolny.zip
Brandbook.fpd
0_Brandbook.pdf
Przekazywanie żywności
infografika.jpg

Efekty działalności (tylko rok 2014):

 • W 2014 roku Banki Żywności wsparły ponad 1,3 mln osób potrzebujących
  w Polsce,
 • przekazując łącznie ponad 47 000 ton żywności na cele społeczne (dokładnie 46 981 ton 721 kg). 
 • Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 12 tirów żywności dziennie. Taką ilością żywności można zapełnić aż 3 000 tirów. Ich sznur ciągnąłby się na dystans pełnego maratonu - 42 kilometry. 
 • Pomoc przekazaliśmy do 3 800  organizacji i instytucji społecznych takich jak:
  • jadłodajnie,
  • świetlice środowiskowe,
  • noclegownie i domy dla bezdomnych,
  • ośrodki wychowawcze,
  • hospicja,
  • ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci,
  • domy dziecka,
  • ośrodki terapii zajęciowej,
  • oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.


Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności za pośrednictwem lokalnych organizacji dobroczynnych skorzystały:

 • rodziny wielodzietne,
 • osoby bezrobotne,
 • bezdomne,
 • niepełnosprawne,
 • wychodzące z nałogów
 • i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
  Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych jak
  i dzieci.

Banki Żywności pozyskiwały i przekazywały najczęściej: 

 • owoce i warzywa,
 • ryż,
 • makaron,
 • napoje,
 • mleko,
 • sery,
 • pieczywo
 • oraz słodycze.  


Wartość przekazanej potrzebującym żywności
to ponad 115 milionów złotych!  

Skąd Banki Żywności mają żywność? (dane za 2014 rok):

 • Zbiórki Żywności: niemal 2 000 ton żywności (dokładnie 1 927 tony)
  1.    Wielkanocna Zbiórka Żywności               370 ton żywności
  2.    Podziel się Posiłkiem                             572 tony żywności
  3.    Świąteczna Zbiórka Żywności                 901 ton żywności
  4.    lokalne zbiórki żywności             ponad 64 tony żywności
   
 • Darowizny od producentów żywności:  626 ton żywności

 •  Owoce i warzywa pozyskane od rolników, w tym objęte embargiem przekazane przez rolników: 34 928 ton

 • W 2014 roku razem z partnerskimi sieciami handlowymi uratowaliśmy: niemal 900 ton żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia. (Stan na czerwiec 2015 ponad 1500 ton)

 • Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD:
  7 179 ton           

 • Podprogram 2014 w ramach Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD: 2 248 ton


S