Edukacja Żywieniowa

Systematyczne nabywanie wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia wpływa na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także postaw i umiejętności, które wpływają na zdrowie od najmłodszych lat życia. Zbilansowana dieta to dla Banków Żywności coraz ważniejszy temat
i obszar działalności, który pragniemy rozwijać. Banki Żywności realizują projekty edukacyjne w tym temacie takie jak: 

1000 pierwszych dni dla zdrowia

W Internecie działa platforma edukacyjna, na której rodzice znajdą wszystkie niezbędne informacje dotyczące żywienia. Strona dostępna jest pod adresem:
www.1000dni.pl

Przy pomocy platformy sprawdzić można m.in. rozwój dziecka na siatkach centylowych, obliczyć BMI dziecka, rozwiązać quiz, zapoznać się z zasadami żywienia dzieci do lat 3. oraz skorzystać z praktycznego kompendium wiedzy.

Żyj smacznie i zdrowo

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE POPŻ 2014-2020 – Warsztaty Edukacyjne

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ 2014-2020) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Banki Żywności realizują warsztaty edukacyjne, których celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Tematy warsztatów dotyczą zasad prawidłowego żywienia różnych grup ludności, zasad edukacji ekonomicznej, nie marnowania żywności oraz inspirujących warsztatów kulinarnych.