Efekty naszej działalności 

Federacja Polskich Banków Żywności 2016

Dotarliśmy z pomocą żywnościową do 1 800 000 osób!

 • Pozyskaliśmy 92 700 ton produktów spożywczych. 
 • Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 7300 tirów żywności.
 • Wsparliśmy pomocą żywnościową organizacji: 3 500 organizacji w całej Polsce.
 • Pozyskaliśmy produkty spożywcze o łącznej wartości ponad 224 milionów złotych!  
 • Najczęściej pozyskiwaliśmy i przekazywaliśmy owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze,
  • Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych jak i dzieci.

   Skąd Banki Żywności mają żywność? dane za 2016 rok:
  • Owoce i warzywa objęte rosyjskim embargiem przekazane przez rolników do Banków Żywności - 49 000 ton,
  • Darowizny od producentów żywności - 18 100 ton,
  • Darowizny od sieci handlowych -  4 700 ton,
  • Zbiórki żywności - 1 900 ton,       
  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - 19 000 ton.  Powyższe dane sytuują Polskę na 5 pozycji państw marnujących jedzenie w Unii Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią.

  Warto tylko podkreślić, że w krajach zachodnich skala marnowania żywności jest większa wśród konsumentów, natomiast w Polsce dane Eurostatu wskazują na branżę spożywczą jako główne źródło marnowania.

  Banki Żywności w liczbach

  • Liczba Banków Żywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności  - 32
  • Liczba wolontariuszy stałych - ponad 200 
  • Liczba wolontariuszy akcyjnych Federacji Polskich Banków Żywności - 50 000  

  Ubóstwo w Polsce (dane za 2014 rok)

  Stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wynosi  7,4% zaś ubóstwa relatywnego 16,2%. Oznacza to, że w gospodarstwach domowych o przychodach poniżej tzw. minimum egzystencji (540 zł na osobę miesięcznie) żyje ok. 2,8 mln osób natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (713 zł) ok. 6,2 mln osób.  


   Marnowanie jedzenia w Polsce

   W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności! (Eurostat, 2006 r. opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r.).

   • Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,6 mln ton odpadów żywnościowych
   • gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton
   • inne źródła czyli sektor dystrybucji to 0,35 mln ton czyli 350 000 ton żywności