Warsztaty ekonomiczne

W ramach działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa (POPŻ) Banki Żywności prowadzą warsztaty edukacji ekonomicznej.

W ich ramach poruszamy następujące zagadnienia:

  • Kategorie przychodów, kosztów i wydatków (energia, woda, media, kredyty, edukacja i kultura). Kalkulacja przychodów i wydatków z wykorzystaniem dostępnych „kalkulatorów”, tabel,
  • Planowanie wydatków i oszczędzanie,
  • Omówienie podstawowych pojęć z edukacji ekonomicznej - kredyt, pożyczka i typy pożyczek. Obliczanie kosztów kredytu, raty i zaleganie ze spłatami,
  • Zapoznanie uczestników z prawami konsumenckimi.

Ekonomia budżetu domowego wydaje się być trudnym tematem, zwłaszcza w kontekście niewielkich dochodów i dużych, codziennych potrzeb.. Podczas naszych warsztatów trenerzy dokładają wszelkich starań, aby pomóc uczestnikom zrozumieć, jak można zaplanować budżet, by godnie żyć nawet w sytuacji małych przychodów.
Warsztaty edukacji ekonomicznej to również okazja do zapoznania uczestników z podstawowymi prawami konsumenta. Dzięki tej wiedzy stają się oni bardziej świadomymi konsumentami, co ułatwia im podejmowanie racjonalnych decyzji, np. w sklepie,  w banku czy przy wyborze operatora energii.
Forma warsztatów pozwala na aktywne uczestnictwo, dzięki czemu każda osoba włączona jest w proces zdobywania podstawowej wiedzy ekonomicznej . Doświadczenia z warsztatów pokazują, że nawet takie  tematy jak finanse, ekonomia iprawo  mogą być przedstawiane w sposób atrakcyjny i przystępny dla każdego.

Więcej informacji dotyczących praw konsumenta znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.