Jak działają Banki Żywności

Banki Żywności to rozwiązanie systemowe. Działamy na masową skalę - ogólnopolską i lokalną. Jesteśmy specjalistami w zarządzaniu żywnością w obszarze pomocy żywnościowej i zapobiegania marnowaniu żywności. Federacja i wszystkie zrzeszone w niej Banki Żywności to organizacje pozarządowe.

Jak działa Federacja Polskich Banków Żywności?

Federacja Polskich Banków Żywności to Związek Stowarzyszeń
- 32 Banków Żywności.  Federacja działa na skalę ogólnopolską.
Bieżące działania Federacji wspiera i koordynuje Biuro Zarządu Federacji, które mieści się w Warszawie. 

1. Pozysk zywności. Najpierw pozyskujemy żywność. Sami zachęcamy darczyńców do przekazywania żywności lub przyjmujemy zgłoszenia od:

  • producentów żywności: firm spożywczych, rolników, związków branżowych; 
  • dystrybutorów żywności: sieci handlowych, sklepów,  rynków hurtowych,
  • w planach mamy także pozyskiwanie niewydanych dań z sieci restauracji, hoteli i cateringów.

2. Koordynacja, transport, formalności. Logistycy z warszawskiego Biura Zarządu Federacji uzgadniają z Bankami Żywności, do którego miejsca w Polsce pojedzie podarowana żywność i dopełniają wszelkich formalności. Są w stanie bardzo szybko i sprawnie skoordynować transport żywności, nawet wymagającej warunków chłodniczych lub mroźni.  

3. Przekazanie żywności do lokalnej organizacji dla potrzebujących.  Gdy żywność trafi już do Banku Żywności, Bank jest w stanie w krótkim czasie przekazać ją do lokalnej organizacji społecznej np. do jadłodajni dla najuboższych rodzin. Każdy Bank Żywności zna dobrze środowisko lokalnych organizacji zajmujących się dożywianiem najuboższych. Codziennie do magazynów Banków Żywności przyjeżdżają stowarzyszenia, fundacje po żywność dla swoich podopiecznych.

Dzięki koordynacji Biura Zarządu Federacji i lokalnej specyfice działalności Banków Żywności, darczyńcy nie musza sami szukać organizacji, której chcą przekazać żywność. Każdy Bank żywności posiada specjalistyczny magazyn, wyposażony w chłodnie i mroźnie. Jest to bardzo duże wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych, które nie muszą dzięki temu zakładać swoich magazynów. 

 

Jak działa Bank Żywności?

Bank Żywności to silna obecność w regionie. Bank Żywności działa lokalnie.

 1. Pozysk żywności. Bank Żywności pozyskuje żywność od:  

  • lokalnych darczyńców: producentów żywności: np. piekarni, rolników, sadowników;  
  • lokalnych dystrybutorów: sklepów, marketów, giełd rolno-spożywczych;
  • w planach także mamy pozyskiwanie niewydajnych dań z lokalnych restauracji, hoteli i cateringów; 
  • darowizny żywności skoordynowane przez Biuro Zarządu Federacji;
  • osób indywidualnych podczas zbiórek żywności;
  • Bank Żywności jest wyposażony take w produkty pochodzące ze źródeł  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 2. Przekazanie żywności do lokalnych organizacji dla potrzebujących.  Gdy żywność trafi już do Banku Żywności, Bank przekazuje ją partnerskim organizacjom społecznym np. do jadłodajni dla najuboższych rodzin.

Każdy Bank Żywności zna dobrze środowisko lokalnych organizacji zajmujących się dożywianiem najuboższych. Codziennie do magazynów Banków Żywności przyjeżdżają stowarzyszenia, fundacje po żywność dla swoich podopiecznych.

Czy Banki Żywności przekazują żywność indywidualnym osobom potrzebującym?  

Banki Żywności nie przekazują żywności bezpośrednio osobom potrzebującym. Specyfika działalności Banków Żywności polega na pozyskiwaniu i przekazywaniu żywności na dużą skalę. Dlatego żywność przekazywana jest do organizacji, które zajmują się indywidualnym wsparciem osób potrzebujących. Osoby, które zgłoszą się do Banku Żywności z prośba o wsparcie żywnością  zostaną poinformowane
i skierowane do organizacji, które odbierają żywność z Banku Żywności. 


W 2014 roku Banki Żywności zrzeszone w Federacji wsparły ponad 1,3 mln osób potrzebujących w Polsce  przekazując łącznie ponad
47 000 ton żywności na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 12 tirów żywności dziennie.

Pomoc przekazaliśmy do 3 800  organizacji i instytucji społecznych takich jak: jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie i domy dla bezdomnych, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domy dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym. Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych jak i dzieci. Banki Żywności najczęściej pozyskiwały i przekazywały produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze.  Wartość przekazanej potrzebującym żywności to ponad 115 milionów złotych!