Edukacja nt. niemarnowania

W ramach działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa (POPŻ)Banki Żywności prowadzą warsztaty dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności. 


Celem warsztatów jest uświadomienie znaczenia prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu czy podczas posiłku , tak by zapobiegać jej marnowaniu.  
W Polsce, jak podają dane Eurostatu z 2006 roku, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,6 mln ton odpadów żywnościowych, gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton, natomiast inne źródła to 0,35 mln ton.

Powyższe dane mobilizują do tego, aby głośno mówić lub wręcz alarmować na temat problemu marnowania żywności. Przyczyny tego zjawiska są różne: uleganie promocjom w sklepie i kupowanie zbyt dużo w stosunku do potrzeb, niewłaściwe przechowywanie produktów spożywczych czy brak pomysłów na ich wykorzystanie. Poprzez edukację można problem marnowania żywności zminimalizować.
Banki Żywności, których misją jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie żywnością najbardziej potrzebujących, doskonale wiedzą jakie kroki należy podjąć, aby ograniczyć to zjawisko.. Swoją wiedzą dzielą się z uczestnikami warsztatów.
Niemarnowanie żywności doskonale wpisuje się  tematyki trzech innych warsztatów proponowanych w ramach POPŻ:

  • warsztaty żywieniowo-dietetyczne - bo nawet najlepszy produkt spożywczy nie zaspokoi potrzeb naszego organizmu,  jeśli nie zadbamy o to, aby nie stracił wartości odżywczych,
  • warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy poznają praktyczny aspekt niemarnowania, np. zapoznają się z ułożeniem produktów w lodówce, aby  dłużej zachowały świeżość,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej, na których uczestnicy uczą się m.in, jak planować  budżet oraz zakupy, aby nie dać się zwieść promocji. Nadmiernie uleganie reklamie sprzyja wyrzucaniu produktów spożywczych.

NIEMARNUJE