Forum 100 - doroczna gala przemysłu spożywczego

19 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ponad dwustu czterdziestu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów wzięło udział w VI Forum 100 – Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego. W wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele Federacji Polskich Banków Żywności. Organizatorem Forum 100 jest Polska Federacja Producentów Żywności.

Ideą gali „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami firm żywnościowych a przedstawicielami polskiego i europejskiego parlamentu, resortów rolnictwa i gospodarki oraz szeroko pojętych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie przemysłu żywnościowego.

Tematem przewodnim VI „Forum 100”, które prowadzili Andrzej Gantner - dyrektor generalny PFPŻ ZP i Krzysztof Ziemiec, były bariery w eksporcie żywnościowym i protekcjonizm na rynku UE. Organizatorem „Forum 100” była Polska Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Podczas „Forum 100” miało także miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień „PRO POLONIA OPULENTA”. Wyróżnienie to nadawane jest od 16 lat przez PFPŻ ZP osobom, instytucjom, mediom i firmom z otoczenia przemysłu żywnościowego, za działania mające szczególny pozytywny wpływ działanie i rozwój szeroko pojętego sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

W obecnej edycji Kapituła Pro Polonia Opulenta postanowiła przyznać wyróżnienie między innymi w kategorii - Pro Polonia Opulenta - nauka wyróżnienie za 20-letnie działania na rzecz edukacji żywieniowej konsumentów otrzymała: Wszechnica Żywieniowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

W 2013 roku nagrodę Pro Polonia Opulenta otrzymała Federacja Polskich Banków Żywności za współdziałanie z przemysłem żywnościowym na rzecz racjonalnego wykorzystania żywności.

Więcej informacji o wyróżnionych w pozostałych kategoriach znajduje się na stronie Polskiej Federacji Producentów Żywności.