Kolejna Wielkanocna Zbiórka Żywności już za nami!

W pierwszy weekend wiosny - od 20 do 22 marca, odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Akcja odbyła się w 2 500 sklepach spożywczych w całej Polsce. Każdy mógł stać się darczyńcą i kupić kilka produktów więcej i przekazać je wolontariuszom Banków Żywności, którzy zbierali produkty tuż przy sklepowych kasach.  Wyniki zbiórki juz w najbliższa środę!

Zbiórka żywności

Zrobiliśmy razem dobre zakupy!

Podarowane zakupy trafiły już do magazynów Banków Żywności, gdzie są sortowane, ważone i liczone przez wolontariuszy. Następnie Bank Żywności przekaże artykuły spożywcze lokalnym organizacjom społecznym. 

Żywność trafi do: hospicjów, domów samotnej matki, schronisk dla ofiar przemocy, noclegowni dla bezdomnych; jadłodajni dla ubogich, domów dziecka, świetlic środowiskowych. Z pomocy żywnościowej na święta skorzystają rodziny wielodzietne, osoby chore, samotnie wychowujące dzieci, bezdomne oraz żyjące w ubóstwie. 

Wielkanocną Zbiórkę Żywności zorganizowały w tym roku 24 Banki Żywności w całej Polsce.  Zbiórka odbyła się dzięki zaangażowaniu 31 000 wolontariuszy Banków Żywności.

350 samochodów dostawczych z żywnością dla potrzebujących

W zeszłorocznej Wielkanocnej Zbiórce Żywności darczyńcy zapełnili 350 aut dostawczych produktami dla osób potrzebujących. Dzięki czemu Banki Żywności przekazały dokładnie 368 977 kg żywności do ponad 123 000 osób potrzebujących.