Wyniki Wielkanocnej Zbiórki Żywności!

370 000 kg żywności podarowali uczestnicy Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która odbyła się od 20 do 22 marca. Jest to prawie 350 samochodów dostawczych po brzegi wypełnionych produktami spożywczymi, które trafią do osób potrzebujących. 

Dzięki tej żywności możemy zapewnić spokojne i godne święta osobom najuboższym w Polsce. Mąka, olej, słodycze, przetwory trafią m.in. do: jadłodajni, noclegowni dla bezdomnych, świetlic dla dzieci, hospicjów, stowarzyszeń dla najuboższych. Z pomocy żywnościowej na święta skorzystają rodziny wielodzietne, osoby chore, samotnie wychowujące dzieci, bezdomne oraz żyjące w ubóstwie.

W okresie przerwy w udzielaniu pomocy żywnościowej ze źródeł PO PŻ Banki Żywności chcą zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym. Pozyskują żywność z innych źródeł, między innymi właśnie przez organizację Wielkanocnej Zbiórki Żywności. W lutym zakończyliśmy wydawanie paczek dla najuboższych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Kolejne tura pomocy rozpocznie się w maju. Dlatego tym bardziej dziękujemy darczyńcom.
mówi Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności

Wielkanocną Zbiórkę Żywności, w tym roku zorganizowały 24 Banki Żywności. Akcja odbyła się na terenie 2 500 sklepów spożywczych w 330 miejscowościach w Polsce dzięki zaangażowaniu 31 000 wolontariuszy Banków Żywności.