Czy wiesz, że marnowanie jedzenia to Twoje świadome działanie? Możesz to zmienić – zostań wolontariuszem Banków Żywności

Blisko połowa marnowanego jedzenia w Unii Europejskiej, czyli aż 42%1, pochodzi z gospodarstw domowych alarmuje Komisja Europejska. W Polsce 60%2 badanych osób przyznaje się do wyrzucania żywności. Jednak jedynie, co szósty badany Polak3 przyznaje, że marnowanie jest istotnym problemem. Tymczasem w Polsce marnowane jest 9 mln ton1 jedzenia. Można to zmienić, angażując się w działalność Banków Żywności, jako wolontariusz.

Zjawisko marnowania żywności jest obecne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska znajduje się na 5 miejscu1 wśród krajów o najwyższym poziomie strat. Dlatego Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do aktywnego podejmowania działań4. Obywatele odgrywają kluczową rolę, gdyż mogą oni ograniczać ilość wyrzucanego jedzenia w swoich domach, ale również wspierać działalność organizacji charytatywnych zajmujących ograniczaniem marnowania żywności np. zostając wolontariuszami Banków Żywności. Uruchomili kampanię społeczną zachęcającą do wolontariatu w Bankach Żywności oraz organizacjach współpracujących z Bankami Żywności.

„Potrzebujemy wielu rąk do pracy. Chcemy przekonać do takiej formy pomocy głównie osoby w dojrzałym wieku, o nieco większej ilości wolnego czasu. Pomagać można w bardzo różny sposób - Bankach Żywności lub współpracować z organizacjami partnerskimi. Zależy nam, aby pokazać, że wolontariusze w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia ilości marnowanej żywności” - mówi Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Kim są wolontariusze, co robią i co motywuje ich do bezinteresownej pracy?

Ze statystyk wynika, że są to głównie osoby młode – do 26. roku życia, najczęściej z wyższym wykształceniem. Jednak najbardziej pożądaną przez nas  grupą są osoby obecnie przybywające na emeryturze, które pragną aktywnie spędzić wolny czas. Motywacją dla wolontariuszy są głównie: uczucie empatii oraz potrzeba bycia pomocnym, a nierzadko także czerpanie przyjemności z pomagania i możliwość zawarcia ciekawych znajomości. Niestety większość, bo aż 60% Polaków nie uczestniczy aktywnie i nie angażuje się w tę strefę życia społecznego. Dlaczego? Ponieważ istnieje powszechne przeświadczenie, że misja niesienia pomocy dotyczy osób, które są „obdarzone wyjątkowymi predyspozycjami”5.

Każdy może być wolontariuszem

Banki Żywności w swojej codziennej pracy niosą pomoc najbardziej potrzebującym, dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi (3000), które również nieustająco potrzebują wsparcia wolontariuszy. Każdego dnia do magazynów Banów Żywności dostarczana jest żywność pozyskiwana od producentów spożywczych, rolników, nadwyżki artykułów spożywczych od sieci handlowych oraz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Dzięki temu rocznie ok. 140 tys. ton jedzenia trafia do 1,3 mln osób potrzebujących w Polsce. Tak szeroko rozbudowany system wsparcia potrzebuje dużego zaangażowania ze strony wolontariuszy, których niestety wciąż brakuje. 

Warto wiedzieć, że praca w Bankach Żywności realnie wpływa na poprawę jakości życia najuboższych. Liczy się dobre serce, zaangażowanie i chęć zmiany świata na lepsze. Wyspecjalizować się można w każdej dziedzinie funkcjonowania organizacji, od pomocy przy sortowaniu i rozładowywaniu żywności, po pracę biurową, techniczną czy logistyczną. Zaangażowanie się w działania w całym kraju, to wartościowy sposób spędzania wolnego czasu, także dla emerytów i rencistów, którzy są obecnie najmniej liczną grupą wolontariuszy wspierających ideę i misję Banków Żywności. 

1 European Commission (DG ENV), Preparatory Study on Food Waste Across EU 27, 10.2010
2 MillwardBrown, 10.2015 – Na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności – badanie dotyczące opinii Polaków na temat marnowania żywności (wśród korzystających z Internetu)
3 MillwardBrown, 09.2014 - – Na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności – badanie dotyczące opinii na temat marnowania żywności
4 „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego UE”, 30.11.2011
5 Dane dotyczące wolontariatu opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Wolontariat, filantropia, 1%" z 2014 roku.