Eurobarometr na temat marnowania żywności.  

„Eurobarometr” opublikowany w październiku 2015 -  dotyczy opinii konsumentów na temat źródeł i przyczyn marnowania żywności oraz rozumieniu terminów przydatności do spożycia. W badaniu wzięło udział ponad 26 tys. osób z 28 krajów Unii Europejskiej - w tym 1000 osób zamieszkałych na terenach Polski. 

Większość badanych zdaję sobie sprawę, że to właśnie oni są odpowiedzialni za marnowanie jedzenia

Ponad 65% polskich respondentów, jako źródło zjawiska marnowania żywności wskazuje siebie. Badania pokazują, że w tym względzie mieszkańcy UE są zgodni. Większość obywateli UE, bo aż 76 %, jest świadoma swojego udziału w marnowaniu żywności i zdaje sobie sprawę, że to właśnie w działaniach konsumenta leży znacząca odpowiedzialność za to zjawisko. Zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach, badani wskazali podmioty, które mają wpływ na marnowanie żywności są to kolejno sieci handlowe oraz inni dystrybutorzy żywności, usługi gastronomiczne, producenci żywności, administracja publiczna i rolnictwo.

Polacy, jako rozwiązanie lub minimalizowanie zjawiska marnowania żywności w domu, postrzegają planowanie posiłków i robienie przemyślanych zakupów (70%) oraz wykorzystywanie, zamiast wyrzucania, resztek posiłków (63%). 


"Najlepiej spożyć PRZED" i "Należy spożyć DO"

Mniej niż połowa ankietowanych w całej Europie rozumie i potrafi rozróżnić określenia znajdujące się na opakowaniach produktów spożywczych określających terminy przydatności do spożycia.

 Jedynie 24% Polaków rozumie prawidłowe znaczenie określenia „najlepiej spożyć przed – best before” przy również dość niskiej średniej europejskiej 47%. Tymczasem 57% badanych Polaków prawidłowo rozumie znaczenie "terminu przydatności do spożycia - należy spożyć do", dla porównania średnio dla 28 krajów UE wynik ten jest na poziomie 40%.

Aż 56% Polaków obawiałoby się rezygnacji z oznaczania informacji o dacie przydatności do spożycia na produktach nadających się do długiego przechowywania takich jak makaron, ryż, kawa, czy herbata. 

Zobacz jak na tle Unii Europejskiej wypadła Polska!


barometrpolska.pdf