Pomagajmy także po świętach! "Pomocny przelew" to prosty sposób na pomoc najuboższym przez cały rok.

Choć świąteczna dobroczynność ma się dobrze, regularnie pomaga tylko co piąty z nas.

Zachęcamy do wspierania działalności i misji Banków Żywności tj. przeciwdziałania marnowaniu żywności i pomocy potrzebującym. Każde finansowe wsparcie jest dla nas niezwykle cenne, do czego namawiamy wraz z serwisem bm.pl.

Blue Media operator serwisu bm.pl, udostępnił Pomocny przelew – narzędzie, które w wygodny sposób pozwala wpłacać datki na rzecz organizacji społecznych, w tym na Federację Polskich Banków Żywności. 

Koszty wpłat za pośrednictwem strony https://bm.pl/#!/pomocny-przelew dla darczyńców są zerowe – serwis bm.pl zrezygnował z pobierania jakichkolwiek opłat.


Apel o regularne wsparcie

TNS wskazuje, że na cele dobroczynne Polacy najchętniej przekazują do 5 zł miesięcznie. 9 proc. respondentów byłoby w stanie przeznaczyć na ten cel od 6 do 10 zł na miesiąc; 3 proc. badanych od 11 do 30 zł, a powyżej 30 zł – mniej niż jeden procent.

Kwota wsparcia nie jest jednak najważniejsza, liczy się regularność. Organizacje charytatywne, aby skutecznie realizować cele statutowe i zaplanowane inicjatywy, potrzebują bowiem stałego wsparcia.

Pomocny przelew oparty jest o mechanizm robota finansowego bm.pl, serwisu do automatycznego opłacania rachunków. Pozwala on na ustalenie stałej kwoty i częstotliwości wpłat dla wybranej organizacji. Wpłaty realizowane będą automatycznie lub, w zależności od preferencji darczyńcy, manualnie. Dodatkowo możliwe są też wpłaty jednorazowe.