Przeciwdziałanie marnowaniu  żywności
– mocna deklaracja Tesco w Europie

Dziś wzięliśmy udział w konferencji międzynarodowej  konferencji „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 2015 – od teorii do praktyki”, która odbyła się dziś w czeskiej Pradze. Jednym z gospodarzy wydarzenia był Partner Strategiczny Banków Żywności - Tesco. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie walki z marnowaniem produktów żywnościowych, co jest jednym z ważniejszych wyzwań jakie stoją przed sieciami handlowymi, ale i społeczeństwami na całym świecie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele czeskiego rządu, delegaci  Banków Żywności z Europy Środkowej oraz eksperci z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Deklaracja

W trakcie konferencji Tesco ogłosiło swoją wspólną dla krajów Europy Środkowej ambicję walki
z marnowaniem żywności – firma chce docelowo zapewnić, iż produkty które nadają się do spożycia, nie będą wyrzucane. Jeśli dany produkt nie zostanie sprzedany, będzie przekazany organizacjom charytatywnym czy grupom społecznym wspierającym osoby potrzebujące pomocy.

Tesco w Europie Środkowej wystosowało do banków żywności i podobnych organizacji otwarte zaproszenie do wspólnej pracy nad rozwiązaniami, które pozwolą w przyszłości na przekazywanie produktów żywnościowych ze wszystkich hipermarketów sieci.

Kevin Tindall, dyrektor ds. handlu detalicznego na Europę Środkową, powiedział: -  Wiele z naszych hipermarketów w Europie już dziś przekazuje nadwyżki żywności . Chcemy, najszybciej jak to możliwe, dać taką możliwość wszystkim naszym dużym sklepom. Wiemy, że nie będzie to łatwe, będziemy  jednak współpracować z naszymi partnerami, by przezwyciężyć wszelkie trudności. Chcemy zrobić duży krok naprzód i zapewnić, że produkty, które nadają się do spożycia, nie będą wyrzucane.

          

Tesco i Banki Żywności w całej Europie

Tesco zadeklarowało, że będzie dzielić się swoimi doświadczeniami, wypracowanymi na poszczególnych rynkach w Europie Środkowej, gdzie działa łącznie 1029 sklepów. Firma nawiązała już współpracę z lokalnymi narodowymi bankami żywności w każdym z krajów. Tesco będzie także wspierać wymianę wiedzy i dobrych praktyk między przedstawicielami banków żywności w poszczególnych krajach, by wzmacniać efektywność procesów zbierania i redystrybuowania żywności.

- W walce z poważnym problemem społecznym, jakim jest marnowanie żywności, niezbędna jest współpraca i wymiana doświadczeń. Ważne jest bowiem nie tylko przekazywanie nadwyżek żywności, ale i praca z naszymi dostawcami, by zmniejszać straty w łańcuchu dostaw oraz pomaganie naszym klientom w redukcji strat żywności w ich domach. Chcielibyśmy także zachęcić wszelkie organizacje w Europie Środkowej do wspólnej pracy nad takimi zmianami, które zachęcą detalistów do przekazywania żywności. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie z wszystkimi, którzy chcą pomóc w redystrybucji nadwyżek żywności – powiedział Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Tesco w Polsce.

Od rozpoczęcia współpracy Tesco z Bankami Żywności w Polsce, w w październiku 2013 roku otrzymaliśmy ponad 1300 ton żywności. Dziś chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie z innymi krajami. Konferencja w Pradze to dobry start do rozpoczęcia współpracy i wspólnej walki z marnowaniem żywności w ramach całej Europy Środkowej. Chodzi bowiem nie tyle o wielkie idee, co codzienne rozwiązania, które mogą uczynić proces bardziej efektywnym.