Tony pomocy dla potrzebujących! Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

17 sierpnia 2016 roku Banki Żywności rozpoczęły realizację Podprogramu 2016 w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Celem programu jest pomoc osobom bezdomnym oraz osobom zakwalifikowanym przez ośrodki pomocy społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej, w tym rodziny z dziećmi o niskich dochodach (określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

W ramach programu pomoc udzielana będzie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków, które będą wydawane do czerwca 2017 r. 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) jest ograniczenie ubóstwa przez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.  

Federacja Polskich Banków Żywności jako jedna z czterech organizacji uczestniczących w Programie, w 2016 roku planuje objąć pomocą 719 tysięcy osób, przekazując ok. 4 mln. paczek żywnościowych i ok. 428 tys. posiłków.

Banki Żywności przekażą łącznie 33 tys. ton żywności o wartości ponad 128 mln zł.     

Dla każdego odbiorcy Programu przewidziane są paczki zawierające nst. artykuły spożywcze:

 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • herbatniki,
 • mleko,
 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • powidła śliwkowe,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • filet z makreli w oleju,
 • szynka drobiowa,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy. 

Osoby potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia 32 Banków Żywności, a następnie za pośrednictwem ok. 1,2 tys. lokalnych organizacji społecznych, zajmujących się pomocą dla potrzebujących, takich jak:  jadłodajnie, domy opieki, świetlice środowiskowe, organizacje i stowarzyszenia dla rodzin wielodzietnych. 

Forma pomocy uzależniona będzie od rodzaju działalności organizacji lokalnej, z której pomoc będzie odbierała osoba potrzebująca. Aby otrzymać pomoc należy najpierw zwrócić się do odpowiadającego terytorialnie Ośrodka Pomocy Społecznej, by uzyskać skierowanie. OPS wskaże organizację lokalną, z której osoba potrzebująca będzie mogła otrzymać wsparcie żywnościowe. Osoby bezdomne otrzymają wsparcie na podstawie oświadczenia podpisanego w organizacji lokalnej np. jadłodajni lub noclegowni.

Dodatkowe wsparcie dla osób potrzebujących

Dodatkowo Banki Żywności prowadzić będą działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), wśród nich m.in.:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej - nauka tworzenia, realizacji i kontroli własnego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Warsztaty organizowane będą przez 32 Banki Żywności i organizacje lokalne we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Planujemy przeprowadzić 4,6 tys. warsztatów, w których weźmie udział ok. 75,4 tys.osób.