Banki Żywności przekażą pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu 2015

Produkty spożywcze przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Banki Żywności przekażą pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących w ramach  Podprogramu 2015

W połowie maja br. rozpoczęliśmy  realizację Podprogramu 2015 w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa . Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby ubogie  będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczki z żywnością lub posiłku.

 Jak działa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa realizowany przez Banki Żywności?

Podprogram 2015 realizowany jest w Polsce jako Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa i  jest   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Jest on kontynuacją Podprogramu 2014. W ramach Podprogramu 2015 chcemy planujemy dotrzeć z pomocą do ponad 600 tysięcy osób.

Banki Żywności są jedną z trzech organizacji realizującą Program w Polsce (pozostałe to: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej). 32 Banki Żywności  będą przekazywać żywność do lokalnych organizacji społecznych, które zajmują się pomocą potrzebujących, m.in. do:  jadłodajni, domów opieki, stowarzyszeń dla rodzin wielodzietnych,  świetlic środowiskowych i innych organizacji.

Z jakiej formy pomocy żywnościowej będą mogły korzystać osoby potrzebujące?

Osoby potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie posiłku lub paczki żywnościowej. Paczki będą tworzone z 13 produktów spożywczych takich jak:

 • makaron,
 • kasza,
 • ryż,
 • płatki kukurydziane,
 • mielonka wieprzowa,
 • klopsiki w sosie,
 • ser żółty,
 • mleko,
 • koncentrat pomidorowy,
 • dżem truskawkowy,
 • groszek z marchewką,
 • cukier,
 • olej. 

Forma pomocy uzależniona jest to od rodzaju działalności organizacji lokalnej, z której pomoc będzie odbierała osoba potrzebująca.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach Podprogramu 2015?

Paczkę żywnościową lub posiłek mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, których dochód nie przekracza 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub  684 zł dla osoby w rodzinie.  

Aby skorzystać z pomocy należy najpierw zwrócić się do odpowiadającego terytorialnie Ośrodka Pomocy Społecznej, by uzyskać skierowanie. Ośrodek Pomocy Społecznej wskaże także organizację lokalną, z której osoba potrzebująca będzie mogła otrzymać wsparcie żywnościowe. Osoby bezdomne otrzymają wsparcie na podstawie oświadczenia podpisanego w organizacji lokalnej np. jadłodajni lub noclegowni.

Dodatkowe wsparcie dla osób potrzebujących

W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać także z działań z zakresu włączenia społecznego i edukacji żywieniowej. Między innymi z :warsztatów na temat gospodarowania budżetem domowym, warsztatów z przygotowywania zbilansowanych posiłków, zdrowego odżywiania oraz zapobiegania marnowaniu jedzenia. Warsztaty zorganizują Banki Żywności a także organizacje odbierające żywność z Banków Żywności we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej. W rezultacie osoby potrzebujące  nauczą się  samodzielnie przygotować 5 podstawowych, zbilansowanych posiłków z wykorzystaniem produktów z pomocy żywnościowej lub dodatkowo produktów sezonowych i lokalnych. Poznają podstawy prawidłowo zbilansowanej diety. Dowiedzą się jak  właściwie przechowywać posiłki i racjonalnie gospodarować żywnością. Potrzebujący wzmocnią swoje poczucie samodzielności i zbudują relacje z otoczeniem.

Szczegóły formalne PO PŻ i Podprogramu 2015 znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.