Banki Żywności w sojuszu "Żółty Talerz"

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi:

 • Caritas,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Bankami Żywności,
 • SOS Wioskami Dziecięcymi.

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli 4 miliony złotych na realizację czterech strategicznych celów w perspektywie 12 miesięcy:

 1. Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
 2. poprawę jakości i intensywności żywienia.
 3. Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
 4. Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.  

Te 4 mln zł przeznaczone na program mają w perspektywie roku:

 1. dać 1000 000 wydanych posiłków,
 2. zaowocować aktywnością w ponad 500 stołówkach i świetlicach.

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

 • Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”. 
 • Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
 • Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, czy zorganizowane grupy obywateli.

Żółty Talerz to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu. Elementem szerszego projektu w tym zakresie jest telewizyjny serial edukacyjny „Efekt Domina” poświęcony w tym roku właśnie problemom głodu i niedożywienia.