Europejskie Forum Banków Żywności w Olsztynie / FEBA's Annual meeting in Olsztyn 11-13.06. 2015

W dniach 11-13 czerwca w Olsztynie odbędzie się  Europejskie Forum Banków Żywności. Hasłem przewodnim wydarzenia jest: "Żywność – dobro, które angażuje". Tematem głównym włączanie  społeczne inicjowane przez Banki Żywności i ich partnerów. 

Na Europejskim Forum Banków Żywności obecnych będzie 60 Delegatów z Banków Żywności w Europie z 22 krajów między innymi z: Albanii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Portugalii, Słowacja, Serbii, Ukrainy, Węgier i Włoch. 

W spotkaniu uczestniczyć będzie także Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Udział w Forum wezmą także przedstawiciele polskich Banków Żywności oraz partnerzy Banków Żywności:

 • przedstawiciele sektora biznesowego z firm współpracujących z Bankami w Polsce,
 • przedstawiciele organizacji odbierających żywność z Banków Żywności
 • przedstawiciele samorządów.   

Organizatorami poszczególnych wydarzeń są: Bank Żywności w Olsztynie, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Europejska Federacja Banków Żywności.  

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli:                                         Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej                           Marek Gustaw Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego            Marian Podziewski- Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

FEBA Annual Meeting in Olsztyn 

The main topic of the meeting is a Social inclusion initiated by the Food Banks and their partners. The motto of event is:
"Food - good tah engage" 

At the meetings there will be 60 Delegates of Food Banks in whole Europe, from 22 countries inter alia:  

Albania, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark , Estonia, France, Greece, Spain, Lithuania, Macedonia, Portugal, Slovakia, Serbia, Ukraine, Hungary and Italy .

 Download Meetings programme

FEBA-program
FEBA_program_eng.pdf


Pobierz pełny program Europejskiego Forum Banków Żywności 

FEBA Program
2015_FEBA_program_.pdf

Najważniejsze części wydarzenia: 

11 czerwca, g.12.00-14.00 Międzynarodowa Konferencja „Żywność dobro, które angażuje”                                                                                Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.                                                                                                                                 Tematem konferencji będzie rozwiązywanie problemu ubóstwa w poszczególnych regionach Polski oraz w Europie.Podczas konferencji z odczytami wystąpią:

 •        Marek Borowski – Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności
 •        Minister Pracy - Władysław Kosiniak-Kamysz
 •        Prezydent Europejskiej Federacji Polskich Banków Żywności – Isabel Jonet (Portugalia)
 •        Prof. UWM dr. Katarzyna Białobrzeska z Instytutu Nauk Społecznych 
 •        Katarzyna Przybyłowicz – Katedra Żywienia Człowieka, UWM w Olsztynie
 •        Jarosław Lepka - Fundacja Nutricia- Warszawa
 •        Piotr Koprucki – Bank Żywności w Olsztynie
 •        Małgorzata Lelonkiewicz - Federacja Polskich Banków Żywności  


11 czerwca, g.16.00 Uroczystość 15-lecia Banku Żywności w Olsztynie                                                                                                                       Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. B. Głowackiego 1 

12 czerwca, g. 9.00-12.00  Międzynarodowa konferencja i warsztaty na temat włączania społecznego i roli Banków Żywności wokół działań pomocowych. Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.                                                                                                   Udział w konferencji wezmą: 

 • Minister Pracy - Władysław Kosiniak-Kamysz  
 • Prezydent Europejskiej Federacji Polskich Banków Żywności – Isabel Jonet (Portugalia)   
 • Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • łączenie video z Marianne Thyssen - Komisja Europejska oraz z Jerzym Buzekkiem, Premier i Przewodniczący Parlamentu UE
 • Krzysztof Balon – EKES
 • przedstawiciele Europejskiej Federacji Banków Żywności:  Gerard Alix, Beatrice Ravanel 
 • partnerzy Banków Żywności z sektora biznesowego: 
  • Kellog’s - Bruce Learner
  • McCormick - Anita Stec
  • Danone - Ewa Gajny 
  • Tesco - Patrycja Bejm Maras
 • partnerzy Banków Żywności z sektora administracji państwowej
 • organizacje partnerskie Banków Żywności 

13 czerwca, od godz. 9.00 Walne Zebranie Europejskiej Federacji Banków Żywności,                                                                          Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9. Podczas Walnego Zebrania odbędzie się wybór nowego Prezydenta oraz nowych władz Europejskiej Federacji Banków Żywności. 


Transmisja Online z Debaty 12.06.2015r. godz. 9:00- 12:45

Enter HTML hereMapa europejskich Banków Żywności