FEAD NETWORK - koalicja na rzecz pomocy potrzebującym

W dniach 2-3 czerwca 2016 w Brukseli odbywa się międzynarodowa konferencja dla członków powstającej Europejskiej Platformy FEAD. Platforma FEAD to otwarta społeczność osób świadczących pomoc najbardziej potrzebującym osobom w Europie. Celem sieci jest wymiana doświadczeń, budowanie potencjału i tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji realizujących działania związane z działaniami w ramach funduszu FEAD (Fund for European Aid to the most Deprived).

W konferencji uczestniczą przedstawiciele instytucji UE, instytucji krajowych oraz organizacji zainteresowanych lub świadczących już pomoc w ramach funduszu FEAD. Banki Żywności reprezentują Marek Borowskie i Przemek Bartczak. Jako FPBŻ poprowadzimy w czasie tej 2-dniowej konferencji warsztat wymiany doświadczeń w obszarze pomocy żywnościowej.