I kwartał POPŻ Podprogram 2016 w liczbach

Za nami I kwartał Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016. W okresie sierpień-październik, 31 Banków Żywności przekazało żywność do 500 lokalnych organizacji partnerskich. Żywność pochodząca z Programu stanowi 31,2% całej żywności dostarczonej w tym okresie, do organizacji pomocowych przez Banki Żywności.

Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się na załączonych ilustracjach.