Informacja dla producentów rolnych ws. owoców i warzyw objętych embargiem

Banki Żywności przyjęły w lutym br. zgłoszenia na co najmniej 6 000 ton jabłek.

Liczba ta codziennie wzrasta. W związku z tak wielkim zainteresowaniem na przekazanie jabłek do Banków Żywności, prosimy sadowników o wyrozumiałość. Banki Żywności starają się sprostać tak wielkiemu zainteresowaniu. W niektórych Bankach Żywności może wstąpić sytuacja braku zapotrzebowania na jabłka. Ewentualną możliwość przekazania jabłek należy ustalać bezpośrednio z Bankami Żywności.

Federacja Polskich Banków Żywności zachęca także do  poszukiwania innych organizacji charytatywnych oraz jednostek organizacyjnych (np. szkół), których wykaz znajduje się na liście upoważnionych podmiotów do odbioru produktów na stronie ARR. Na wskazanej liście znajdują się także kontakty do wszystkich Banków żywności.

Potrzeba uruchomienia mechanizmu przetwarzania owoców i warzyw 
Federacja Polskich Banków Żywności dwukrotnie apelowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie decyzji i umożliwienie przetwarzania warzyw i owoców, zgłaszanych przez producentów rolnych do Banków Żywności, w celu ich zagospodarowania na cele społeczne. Uruchomienie takiego mechanizmu umożliwiłoby Bankom Żywności zagospodarować znacznie większe ilości owoców i warzyw, w szczególności jabłek, którymi można zaobserwować przesycenie, i zapobiec ich zmarnowaniu, a rolnikom pomogłoby zagospodarować jabłka objęte embargiem.

Embargo