Kolejny owocny rok pomocy potrzebującym

Banki Żywności w 2015 r. trzykrotnie zwiększyły ilość udzielanej pomocy żywnościowej.  Udało się to dzięki wspólnym wysiłkom 32 Banków Żywności, 3,5 tys. organizacji partnerskich, producentów, dystrybutorów, rolników i wszystkich Was, wspierających naszą codzienną działalność.

Niewątpliwie ogromnym  sukcesem w 2015 r. było zagospodarowanie owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem. W sumie udało nam się przyjąć i rozdystrybuować ich wśród potrzebujących 81 tys. ton, w tym znaczne ilości jabłek.

Niezmiennie od lat, niebagatelnym źródłem żywności są producenci. W 2015 r. przekazali oni 8,2 tys. ton  żywności.

Dużym sukcesem okazała się również współpraca z sieciami handlowymi. W 2015 r. otrzymaliśmy od nich 1,4 tys. ton produktów żywnościowych.

No i oczywiście zbiórki żywności. Podczas trzech głównych zbiórek (Wielkanocna Zbiórka Żywności, zbiórka Podziel się Posiłkiem, Świąteczna Zbiórka Żywności) oraz wielu lokalnie organizowanych inicjatyw tego typu, pozyskaliśmy w 2015 r. 1,6 tys. ton żywności.

Znaczącym źródłem pomocy był również Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. W jego ramach rozdystrybuowaliśmy 53,8  tys. ton żywności

Podsumowując, w ubiegłym roku, ze wszystkich źródeł udało nam się pozyskać trzykrotnie więcej produktów żywnościowych niż w 2014 r. Było to 146 tys. ton o łącznej wartości 315 mln zł. Żywność ta wypełniła 7300 tirów i pozwoliła dotrzeć z pomocą do 2 mln potrzebujących.

„Rok 2015 był dla nas czasem bardzo wytężonej pracy. Dotarcie do 2 mln. ludzi, którzy oczekiwali pomocy było zadaniem niezwykle ciężkim. Tym większa jest dziś nasza satysfakcja z tego ogromnego sukcesu. Wszystkich nas i naszych partnerów kosztowało to wiele energii, potu, a czasami i łez, lecz radość potrzebujących jest naszą radością. Wielokrotnie musieliśmy stawać na wyżyny kreatywności, zaangażowania, rozwiązywać problemy i znajdywać konstruktywne rozwiązania. Chciałbym serdecznie podziękować tym, dzięki którym osiągnęliśmy tak wspaniały wynik – pracownikom i wolontariuszom Banków Żywności, producentom, dystrybutorom, organizacjom partnerskim, administracji publicznej i setkom osób dobrej woli, które swój czas i energię zdecydowali się przeznaczyć na pomoc innym. Nie spoczywamy na laurach. Wierzymy, że przy tak dużej i prężnie działającej sieci oraz tylu cudownych ludziach, z roku na rok uda nam się pomagać coraz to większej liczbie ludzi w trudnych sytuacjach życiowych”, mówi Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.