Co z ustawą o zapobieganiu marnowaniu żywności? 

Dziś wzięliśmy udział w konferencji prasowej w Sejmie, którą zwołała posłanka niezrzeszona Wanda Nowicka, inicjatorka projektu ustawy zapobiegającej marnowaniu  żywności w Polsce przez sieci handlowe. Projekt ustawy został przyjęty do głosowania przez posłów ze wszystkich klubów. Ostatecznie nie trafił do głosowania, ponieważ okazała się zbyt mało priorytetowy. 

 Miejsce tej żywności nie jest w śmietniku

Z  zazdrością patrzymy na Francję, gdzie Banki Żywności ratują z sieciami handlowymi około 32 000  ton produktów spożywczych. Produkty te zamiast do utylizacji trafiają do osób  potrzebujących. Federacja Polskich Banków Żywności aktualnie pozyskuje rocznie około 2000 ton nadwyżek nadających się do spożycia, niesprzedanych produktów spożywczych od sieci handlowych.  Pozostała żywność,  którą, pozyskujemy to darowizny od producentów, zbiórki żywności oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.   Jesteśmy gotowi ratować, tak jak Banki Żywności we Francji, 30 000 ton żywności rocznie!  To już bardzo dużo, ta żywność zamiast do śmietnika może trafić do dodatkowych 4500 osób. 

 


W Polsce rocznie aż 350 000 ton żywności jest marnowane przez dystrybutorów żywności np. hurtownie, sklepy i sieci handlowe oraz usługi gastronomiczne (Eurostat 2006). 

To żywność, którą rocznie można by wykarmić ponad 40 00 osób.

 W Polsce w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej poziomu minimum egzystencji) żyło 
2 800 000 osób.

Dobroczynność bez Vat od 2013 r.

Federacja Polskich Banków Żywności stale zachęcają sieci handlowe do zapobiegania marnowaniu żywności i przekazywania jej do Banków Żywności. Udało się nam nawiązać współpracę z kilkoma sieciami handlowymi. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze. Przypominamy, że podatek nie jest już przeszkodą dla wszystkich, którzy chcą przekazać darowiznę żywności na cel społeczny. Od października 2013 roku producenci, dystrybutorzy mogą przekazać darowizny żywności Organizacjom Pożytku Publicznego bez płacenia podatku. 

Polacy chcą, aby sieci handlowe przekazywały nadwyżki żywności na cele społeczne. 

Instytut badawczy MillwardBrown, na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, przeprowadził badania opinii publicznej. Wynika z nich, że 84 % Polaków chętniej kupowałoby w sklepach, które przekazują  niesprzedaną, nadającą się do spożycia żywność, organizacjom charytatywnym  [MillwardBrown na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności].