Konferencja prasowa - Francji nie stać na marnowanie żywności a Polskę? 

28 sierpnia w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez   Wicemarszałkinię Sejmu RP Wandę Nowicką oraz  Federację Polskich Banków Żywności pt. „Francji nie stać na marnowanie żywności, a Polskę?”. 

W Konferencji udział wzięli:  

  • Wanda Nowicka Wicemarszałkini Sejmu RP, 
  • Magdalena Krajewska - Wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności, Prezeska Banku Żywności SOS w Warszawie,
  • Roma Łojewska - Stowarzyszenie Społeczników Arkadia,
  • Jan Kuroń wraz z Anetą Kuroń -ambasadorzy Federacji Polskich Banków Żywności

    Na konferencji zaprezentowano między innymi projekt ustawy dotyczącej zmniejszenia ilości marnowanej żywności przez polskie supermarkety. 

Projekt ustawy dzisiaj został złożony do Sejmu. 

Proponowana ustawa pomoże ograniczyć skalę ubóstwa w Polsce i pomóc wrócić do samodzielnego funkcjonowania osobom najuboższym. Z drugiej zaś strony nowe prawo przyczyniłoby się do ograniczenia marnowania żywności nadającej się do spożycia. Według szacunków Eurostatu rocznie jest to nawet 350 000 ton żywności! Taką ilością żywności można by rocznie nakarmić ponad 500 000 osób! Projekt ustawy inspirowany był ustawą francuską, polski projekt nie jest tak restrykcyjny, jak ordynacja francuska. Prawo francuskie przewiduje bardzo surowe kary dla supermarketów za marnowanie żywności w postaci grzywny lub 2 lat więzienia. We Francji supermarkety mają obowiązek przekazywania żywności organizacjom społecznym na cele charytatywne.  Polski projekt opiera się na dobrowolności.