Marek Borowski członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w dniu 8 października 2015 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, Marek Borowski, wszedł w jej skład oraz został jednym z Przedstawicieli Strony Pozarządowej.