Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Partnerem Strategicznym Światowego Dnia Żywności

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. W 2015, jak co roku, obchodzą go także Banki Żywności. Celem Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem. Tradycyjnie naszym Partnerem w organizacji obchodów Światowego Dnia Żywności jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Ministerstwo Rolnictwa wspiera nas w organizacji konferencji prasowej która odbędzie się 14 października w Warszawie. Na konferencji zaprezentujemy najnowsze badania na temat skali i przyczyn marnowania żywności przez Polaków oraz opublikujemy raport na temat marnowania żywności w szkole. Ministerstwo patronuje także wydarzeniom lokalnym organizowanym przez 17 Banków Żywności które odbędą się od 14-17 października, wszystko po to aby zapobiegać marnowaniu jedzenia w Polsce, uświadamiać społeczeństwu skalę tego problemu oraz zaprezentować możliwe rozwiązania. 16 października w MRiRW odbędzie się, w ramach obchodów, spotkanie Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności.