MRiRW Partnerem Banków Żywnosci w 2015 roku

Federacja Polskich Banków Żywności przyznała tytuł Partnera Banków Żywności w 2015 roku, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi za działania związane z ograniczeniem marnowania żywności w Polsce.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wspiera Banki Żywności
w działaniach związanych z zapobieganiem marnowaniu jedzenia a w szczególności w działaniach edukacyjnych. W partnerstwie MRiRW zorganizujemy ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Żywności od 14 do 16 października br. Dzięki współpracy z MRiRW będziemy mogli opublikować badania na temat skali
i przyczyn marnowania żywności przez Polaków. W październiku opublikujemy raport na temat marnowania żywności szkole. Ministerstwo patronuje także wydarzeniom lokalnym organizowanym przez 17 Banków Żywności które odbędą się od 14-17 października, wszystko po to aby zapobiegać marnowaniu jedzenia w Polsce, uświadamiać społeczeństwu skalę tego problemu oraz zaprezentować możliwe rozwiązania. 16 października w MRiRW odbędzie się, w ramach obchodów, spotkanie Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności.

polskie jabłka