Podsumowanie cyklu szkoleń dla kadry Banków Żywności w ramach działań towarzyszących 

W dniach 25-25 stycznia odbyło się szkolenie  poświęcone edukacji ekonomicznej. W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy i trenerzy działań towarzyszących POPŻ z Banków Żywności. Szkolenie dotyczące edukacji finansowej poprowadziła trenerka Joanna Surwiłło. W podstawy prawa konsumenckiego wprowadzał Michał Herde z Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie.

Tym wydarzeniem kończy się  cykl 4 spotkań podnoszących kompetencje i wiedzę koordynatorów i trenerów w zakresie realizacji warsztatów działań towarzyszących.  Każde ze spotkań kończyło się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego przekazaną wiedzę lub umiejętności. 

Przedstawiciele Banków Żywności mieli okazję poznać techniki kulinarne, zasady wykorzystania przypraw do różnych dań, sposoby na niemarnowanie jedzenia oraz zasady planowania budżetu domowego.

Działania towarzyszące są elementem realizacji POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, są działania towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących. Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób.