Podsumowanie działań FEAD za rok 2014 w krajach Unii Europejskiej

Działania Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pokazały zaangażowanie ośmiu państw członkowskich (Belgia, Hiszpania, Francja, Litwa, Rumunia, Polska, Portugalia i Słowenia) w pomoc żywnościową. Rozdystrybuowały one łącznie 228 707 ton żywności dla prawie 11 milionów potrzebujących (51% z nich to kobiety).

Około jedna czwarta odbiorców (3 mln) to dzieci w poniżej 16 roku życia, a 1,2 miliona to osoby w wieku 65 lat lub powyżej.

Wśród odbiorców było:

  • 621 979 osób niepełnosprawnych
  • 719 708 migrantów, osoby obcego pochodzenia (w tym uchodźcy) oraz mniejszości narodowe
  • 69 451 osób bezdomnych

Program FEAD walczy z występującym w Unii Europejskiej ubóstwem. Problemy, którym starają się przeciwdziałać to ubóstwo dzieci, brak żywności czy bezdomność. 

FEAD w latach 2014-2020 posiadając budżet w wysokości 3,8 mld euro wspiera najuboższe grupy społeczne poprzez dostarczanie żywności, podstawowych artykułów takich jak odzież, obuwie i kosmetyki oraz przez organizację wydarzeń, które pomagają włączyć społecznie odbiorców pomocy żywnościowej.

Pełny raport