Prezydent RP wyróżnił działalność społeczną Marka Borowskiego - Prezesa Federacji!

Marek Borowski - Prezes Federacji Polskich Banków Żywności, założyciel i Prezes Banku Żywności w Olsztynie, inicjator licznych działań społecznych, otrzymał dziś od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności. Jest to jednorazowe wyróżnienie Prezydenta RP z okazji 25lecia samorządu terytorialnego.

Mądrze wykorzystana wolność

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Dotychczas przyznawana była w trzech kategoriach dla gmin i powiatów, jednostek samorządów oraz inicjatyw obywatelskich. W tym roku, w związku z obchodami 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowił wyróżnić i uhonorować osoby, które potrafiły wykorzystać 25 lat wolności dla pożytku obywateli i swoją pracą oraz zaangażowaniem w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju swoich miejscowości i regionów, a także działały na rzecz podniesienia warunków życia mieszkańców.

Marek Borowski obiera nagrodę

Społeczne serce i umysł matematyka

Głównie za sprawą zaangażowania Marka Borowskiego – Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności w ostatnim czasie, udało się zmienić niekorzystne przepisy dotyczące VAT od darowizn żywności. Obecnie wszyscy darczyńcy mogą przekazywać darowizny żywnościowe organizacjom pożytku publicznego i nie są obciążane podatkiem VAT od darowizn, jednocześnie mogąc wliczyć darowiznę w koszt uzyskania przychodu.

Marek Borowski swoją działalność społeczną rozpoczął jeszcze w latach 90, kiedy to jeszcze jako nauczyciel matematyki założył Stowarzyszenie "Dzieciom Wiejskim". Organizował czas dla najuboższych dzieci i postanowił zadbać o ich najpilniejszą potrzebę – dożywianie. Zawsze był wrażliwy na problem marnowania żywności i niedożywienia. Pewnego dnia gdy był Dyrektorem Szkoły Podstawowej znalazł kanapkę wyrzuconą do szkolnego kosza na śmieci. Z tego powodu zorganizował apel dla uczniów i uwrażliwił młodzież na paradoks marnowania żywności gdy obok żyją osoby potrzebujące.

Ponadto redagował gazetę, założył 600 numerów telefonów w gminie Jonkowo, zapewnił oczyszczalnie ścieków dla 6 miejscowości, które nie miały do nich dostępu. Przez ostatnie lata jako Prezes Banku Żywności w Olsztynie, współpracując z Centrum Integracji Społecznej, zaktywizował ponad 44 osoby, z czego 36 już na stałe pozostało na rynku pracy. Z jego inicjatywy powstaje Strategia walki z niedożywieniem dzieci w województwie. Bank Żywności jest jej głównym realizatorem. Jest także współtwórcą i od początku członkiem Zarządu Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. Fundacja od 15 lat udziela około 60 stypendiów rocznie dla ubogich i zdolnych uczniów z terenu powiatu olsztyńskiego.

W 2002 roku Marek Borowski został wybrany przez Banki Żywności na Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności. Aktualnie jako Prezes Federacji Polskich Banków Żywności reprezentuje 31 Banków Żywności i kieruje działalnością Federacji. Federacja Polskich Banków Żywności nieustannie jest inicjatorem i realizatorem zmian społecznych. Do tej pory Federacja Polskich Banków Żywności skutecznie zapobiega marnowaniu żywności i przekazuje ją osobom potrzebującym. W 2014 r. Banki Żywności uratowały 700 ton żywności z supermarketów i przekazały ją tysiącom osób potrzebujących; Łącznie Banki Żywności pozyskały ponad 64 000 ton żywności i dotarły z pomocą żywnościową do 1,3 osób. Banki Żywności są także rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych takich jak objęcie owoców i warzyw embargiem przez Federację Rosyjską. Całą działalność Banki Żywności pokrywają ze środków z darowizn, grantów i dotacji. Działalność Banków Żywności wspierają wolontariusze.

25 lat Samorządności

Wyjątkowa nagroda

Nagroda ma charakter honorowy. Nagroda jest przyznawana jednorazowo w 2015 roku z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Warunki, które musieli spełnić nominowani to między innymi: prowadzić długoterminową działalność na rzecz społeczności lokalnej lub regionalnej (minimum 10 lat). Działalność powinna zaowocować trwałymi pozytywnymi efektami odczuwalnymi dla możliwie szerokich kręgów społeczności lokalnej i służącymi podniesieniu jakości życia mieszkańców działalność powinna być prowadzona przy szerokim udziale mieszkańców i być przez nich uznana za ważną.

8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Wprowadziła ona trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Ustawa ta zainicjowała w sensie prawnym reformę samorządową, ocenianą jako najbardziej udaną spośród wszystkich polskich reform ustrojowych.