Produkty dla 779 101 potrzebujących – podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Federacja Polskich Banków Żywności w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 zrealizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Banki Żywności przekazały łącznie 5 176 571 paczek i 806 399 posiłków. Po raz pierwszy uruchomiono warsztaty mające na celu włączenie społeczne poprzez m.in. warsztaty dietetyczne oraz zdrowego odżywiania, warsztaty edukacyjne przeciwdziałające marnowaniu żywności, warsztaty kulinarne oraz warsztaty edukacji ekonomicznej.

Banki Żywności to sieć 32 organizacji społecznych działających w całej Polsce. Wspierają one pomocą żywnościową osoby najbardziej potrzebujące. Każdy z Banków Żywności ma sieć sprawdzonych, różnorodnych organizacji, dzięki czemu może skutecznie docierać z pomocą w swoim regionie.  Banki Żywności aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat pomocy żywnościowej, jak również formułowaniu zmian w programie POPŻ, aby odpowiadał on potrzebom ludzi i możliwościom organizacji.


Banki Żywności w podprogramie 2015 przekazały łącznie 55 514,77 ton żywności o wartości ponad 175 mln zł.  We współpracy z 1310 organizacjami partnerskimi żywność została przekazana do 779 101 osób w całej Polsce. Było to osoby doświadczające bezdomności, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, marginalizowane społecznie.  „Niesienie pomocy żywnościowej wynika z misji Banków Żywności, ale również z głębokiego przeświadczenia, że żywność to dobro budujące godność każdego człowieka. Jest podstawą egzystencji i nie powinno jej zabraknąć nikomu dlatego działamy i chcemy działać dalej.” – Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacja Polskich Banków Żywności.

Osoby potrzebujące otrzymywały produkty takie jak: makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, mleko, ser żółty i topiony, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, mielonka wieprzowa, klopsiki, cukier, olej, kawa zbożowa oraz sok jabłkowy.

Program 2015 wyróżniał się spośród innych programów do tej pory dlatego, że po raz pierwszy Banki Żywności uruchomiły działania towarzyszące, które miały na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej poprzez   wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Działania towarzyszące POPŻ to warsztaty o tematyce kulinarnej, żywieniowo-dietetycznej, ekonomicznej oraz niemarnowania żywności. W 5280 warsztatach wzięło udział ponad 75 600 osób. „W warsztatach poświęconych nauce prawidłowego żywienia, kulinarnych, gospodarowania żywnością oraz budżetem domowym, uczestnicy poznali wiele praktycznych wskazówek, ale przede wszystkim mogli poczuć się częścią grupy, przełamać własne bariery związane z wyjściem z domu lub publicznym zabraniem głosu oraz nawiązać nowe relacje sąsiedzkie. Były to piękne doświadczenia wspólnie spędzonego czasu”. - Aleksandra Damentko, koordynatorka działań towarzyszących POPŻ, FPBZ. 


Podprogram Pomoc Żywnościowa 2016 rusza już w sierpniu. Osoby potrzebujące dalej będą mogły liczyć na pomoc żywnościową. W nowej edycji programu Banki Żywności przekażą około 35 tys ton żywności z 14 produktów. Planujemy kontynuację sprawdzonych już warsztatów edukacyjnych w całej Polsce.