Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności

W dniu 16.10.2015 odbyło się spotkanie Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności, powołanej prze Federację Polskich Banków Żywności, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie poświęcone zostało tematowi przewodniemu obchodów Światowego Dnia Żywności 2015 „Nie marnuj jedzenia w szkole”.

Eksperci m.in. Grzegorz Łapanowski (Szkoła na Widelcu), Małgorzata Krasuska i Joanna Skrzypczyk (Ministerstwo Edukacji Narodowej),

Dominika Jarosz (Globalfeedback) oraz Marek Borowski (Federacja Polskich Banków Żywności) przedstawiali analizę problemów i wyzwań w edukacji szkolnej i pozaszkolnej dotyczącej ograniczania marnowania jedzenia przez uczniów.

W spotkaniu wzięło udział 19 ekspertów.

Wnioski z dyskusji dotyczyły głównie wprowadzenia prostego i praktycznego przewodnika dla szkół, w jaki sposób przygotowywać posiłki bazując na ustawie dotyczącej zbiorowego żywienia oraz uwzględniając element zarządzania żywności w celu ograniczania strat żywności.

Edukacja powinna dotyczyć naszych zachowań, jako dokonywać rozsądnych wyborów prozdrowotnych i prośrodowiskowych. Edukacja żywieniowa, w tym tematy zasad przechowywania żywności powinna być podejmowana przez cały okres edukacji szkolnej i przedszkolnej. Wzorem mogą być kraje skandynawskie.