Zapobieganie marnowaniu żywności buduje przewagę konkurencyjności wśród firm logistycznych 

Zapraszamy do lektury wywiadu z Martą Szymborską, liderem CSR w Grupie Raben na temat współpracy strategicznej z Bankami Żywności oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Banki Żywności: Co wpłynęło na Państwa decyzję – podjęcia współpracy strategicznej z Bankami Żywności?

Marta Szymborska, Lider CSR w Grupie Raben: W Polsce marnowanych jest rocznie ok. 9 mln ton żywności. Założyliśmy, że jeśli ich transport będzie darmowy i bezpieczny, więcej producentów zdecyduje się oddać produkty, których termin przydatności zbliża się ku końcowi. Być może wkrótce Polski sejm przygotuje podobną ustawę do tej, którą uchwaliła Francja, a która nakazuje przekazywanie produktów Bankom Żywności, pod groźbą nawet więzienia. Wtedy będziemy gotowi do obsługi naszych Klientów w tym zakresie. Współpraca z Bankami Żywności buduje zatem naszą przewagę konkurencyjną. Pomagamy Bankom Żywności ratować żywność przed zmarnowaniem, korzystając z naszych kluczowych kompetencji - planowania optymalnego łańcucha dostaw oraz wysokiej jakości usług transportowych.

BŻ: Czy widzą Państwo we współpracy z Bankami Żywności także korzyści czy jest to raczej "czysta" dobroczynność?

MS: Od nowego roku zaczniemy przekonywać naszych Klientów do przekazywania Bankom Żywności produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia. Uważam, że to będzie budowało naszą przewagę konkurencyjną, bowiem darmowe przewożenie wspomnianych towarów jest tylko naszym projektem. Jeśli zatem byłabym Klientem operatora logistycznego, który nie martwi się, co stanie się z moimi produktami, gdy skończy się ich termin do spożycia, wybrałabym tego dostawcę usług logistycznych, który sprawi, że moje produkty nie tylko nie zostaną zmarnowane, ale trafią do osób potrzebujących.

BŻ: Jakich zmian społecznych oczekuje Grupa Raben po współpracy z Bankami Żywności?

MS: Wierzymy, że dzięki naszej współpracy wzrośnie świadomość konsumentów i producentów, którzy wśród swoich celów (być może CSR) umieszczą zmniejszenie ilości produktów spożywczych nadających się do spożycia, które trafiły na wysypisko.

BŻ: Czy Państwa decyzja o podjęciu współpracy z Bankami Żywności będzie miała wpływ na Państwa pracowników i klientów?

MS: Akcję informacyjną wśród Klientów planujemy rozpocząć od nowego roku, informując ich o możliwości darmowego transportu produktów, których termin ważności dobiega końca. Oczywiście, zapytamy ich, w ramach prowadzonego dialogu, czy wspomniana inicjatywa wpisuje się w ich oczekiwania wobec Grupy Raben.BŻ: Co jest najważniejszym celem polityki zrównoważonego rozwoju dla Grupy Raben?

MS: Nasze cele wyznaczyliśmy w drodze dialogu z interesariuszami, według których kluczowe dla naszej firmy powinny być działania związane z ochroną środowiska oraz promocją bezpieczeństwa drogowego. Od 2015 roku prowadzimy również sesje dialogowe ze społecznością lokalną. One również wskazują nam obszary, które wymagają zaangażowania.

BŻ: Czy zdarza się Pani marnować jedzenie w domu, w pracy? Jakie ma Pani swoje sprawdzone sposoby, aby tego uniknąć?

Mieszkam w Wielkopolsce, więc pytanie wydaję się bezzasadne. Śmiem twierdzić, niestety trochę generalizując, że część Polski, która reprezentuję, przyczynia się do zaniżenia statystyk dotyczących marnowanej żywności :) Wielkopolskę cechuje przecież gospodarność. Dlatego produkty spożywcze staram się kupować na bieżąco, nie robiąc zapasów, co aktualnie, w czasach dostępności sklepów położonych niemal na każdym roku ulicy nie stanowi problemu.

B: Dziękuję za rozmowę.