Spotkanie Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

7 maja w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się spotkanie Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności. Celem spotkania była ocena możliwości zagospodarowania nadwyżek żywności przydatnej do spożycia, jednocześnie niespełniających wymogów jakości handlowej. Dla Banków Żywności jest to bardzo istotny temat, ponieważ żywność niespełniająca wymogów jakości handlowej a przydatna do spożycia mogłaby być ważnym źródłem pomocy dla osób potrzebujących. Jednocześnie wartością jest tutaj zapobieganie niepotrzebnej utylizacji żywności przydatnej do spożycia. Żywność niespełniająca wymogów jakości handlowej to na przykład warzywa i owoce o nieregularnych kształtach lub produkty w błędnie oznakowanych opakowaniach.  Podczas spotkania omawiano zagadnienia:

 • Aktualne wymogi dotyczące postępowania z żywnością niespełniającej wymagań jakości handlowej w Polsce.
 • Zasady postępowania z żywnością niespełniającą wymogów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Rozwiązania praktykowane w Unii Europejskiej – Belgia i Węgry.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Dr Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • Beata Majchrzak – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Marek Borowski – Federacja Polskich Banków Żywności
 • Konrad Nowakowski – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
 • Justyna Lewandowska – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Dr hab. Mariola Kwasek - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Prof. dr hab. Renata Grochowska - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Dr Barbara Perepeczko – ekspert niezależny
 • Joanna Sulik – Główny Urząd Statystyczny
 • Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywności
 • Patrycja Bejm-Maras – Tesco Polska
 • Elżbieta Szadzińska – Federacja Konsumentów
 • Jacek Leonkiewicz - Animal by Products – Polski Związek Przetwórców
 • Elżbieta Anyszka - Animal by Products – Polski Związek Przetwórców
 • Piotr Raźniewski – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, SGGW
 • Adam Jeż - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Dr Beata Bilska - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, SGGW

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności to grupa przedstawicieli instytucji publicznych, naukowych, organizacji branżowych i społecznych skupionych wokół rozwiązywania problemu marnowania żywności w Polsce.   Celem Rady jest wypracowanie zasad racjonalnego wykorzystywania żywności w produkcji , łańcuchu dystrybucji, jak i na poziomie konsumpcji, aby zapobiegać niepotrzebnym stratom żywności. Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, a jej działalność została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z badań realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w krajach członkowskich Unii Europejskiej marnuje się 100 mln ton żywności rocznie. Wg. danych Eurostatu, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w Polsce marnuje się blisko 9 mln ton jedzenia rocznie. Oznacza to, że Polska jest 5 z kolei krajem Unii Europejskiej, w którym marnuje się najwięcej jedzenia (za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią). Rada ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności stawia sobie także za cel włączanie instytucji i obywateli w proces wdrażania systemowych rozwiązań pozwalających ograniczyć marnowanie jedzenia.