Spotkanie Robocze w Ministerstwie Rolnictwa

26 lutego Federacja Polskich Banków Żywności wzięła udział w spotkaniu w  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie dotyczyło  możliwości zagospodarowania warzyw i owoców objętych embargiem z III tury mechanizmu "Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw.

Embargo

W spotkaniu wzięli także udział:

  • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictw MRiRW,
  • Agencji Rynku Rolnego ARR,
  • Caritas,
  • PCK
  • oraz czterech Marszałków Województw (zachodniopomorskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, lubelskie).

Ogromne zainteresowanie sadowników przekazywaniem jabłek na cele społeczne

Na spotkaniu w MRiRW dyskutowano o możliwościach wsparcia organizacji pozarządowych w przyjmowaniu owoców i warzyw objętych embargiem  od rolników. Aktualnie, w związku z możliwością otrzymania rekompensat unijnych,  wśród sadowników występuje ogromne zainteresowanie przekazywaniem jabłek Bankom Żywności (i innym organizacjom zatwierdzonym przez ARR m.in PCK i Caritas) na cele społeczne.  
  
Banki Żywności w lutym 2015 r. przyjęły już zgłoszenia od sadowników na 6 000 ton jabłek, które będą na bieżąco przekazywać partnerskim organizacjom społecznym takim jak jadłodajnie dla ubogich, stowarzyszenia zajmujące się wsparciem osób potrzebujących. Banki Żywności nie otrzymują przy tym żadnego wsparcia finansowego od MRiRW. Całą działalność Banki Żywności pokrywają ze środków z darowizn, grantów i dotacji. Działalność Banków Żywności wspierają wolontariusze. 

Aby Banki Żywności oraz inne organizacje społeczne zatwierdzone przez ARR, mogły przyjąć znacznie więcej jabłek, zapobiec ich zmarnowaniu i wesprzeć polskich sadowników, potrzebne jest wsparcie zarówno finansowe jak i proceduralne.

Wsparcie Marszałków Województw

MRiRW zadeklarowało wystąpienie do Marszałków Województw o wsparcie finansowe dla Banków Żywności. Przykładem takiego wsparcia jest Marszałek województwa zachodnio-pomorskiego Jarosław Rzepa, który przekaże wsparcie w wysokości 25 000 zł na dwa miesiące dystrybucji dla organizacji, które zajmują się dystrybucją jabłek do potrzebujących: dla Banku Żywności w Nowych Bielicach, Caritasu oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Przetwarzanie jabłek

Dyskutowano także o możliwości przekazywania jabłek nie tylko do osób potrzebujących, ale także np. do szkół. Rozmawiano także o potrzebie przetwarzania owoców i warzyw na soki, dani gotowe i inne przetwory, co pozwoliłoby zagospodarować znacznie więcej jabłek. MRiRW zapowiedziało podjęcie decyzji w tych dwóch sprawach w pierwszym tygodniu marca.