Światowy Dzień Żywności

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności.  W 2015, jak co roku, obchodzą go także Banki Żywności. W ramach Światowego Dnia Żywności nagłaśniamy problem marnowania żywności oraz sposoby zapobiegania zjawisku. W tym roku tematem szczegółowym jest zapobieganie marnowania żywności przez uczniów.  

Obchody Światowego Dnia Żywności organizowane przez Banki Żywności będą trwały od 14 do 17 października.

14 października w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa,
na której opublikujemy dane dotyczące skali, przyczyn i sposobów rozwiązywania problemu marnowania jedzenia przez uczniów szkołach. Opublikujemy także wyniki badań dotyczących skali i powodów marnowania jedzenia przez gospodarstwa domowe w Polsce.  
Kontakt dla mediów: agnieszka.bielska@bankizywnosci.pl tel. 692 018 022

Od 15 do 17 października Banki Żywności w swoich miejscowościach zorganizują wydarzenia dl mieszkańców miasta, dziennikarzy, uczniów i rodziców szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Będą to pikniki, warsztaty edukacyjne, debaty, happaningi i konferencje prasowe.  Serdecznie na nie zapraszamy! 

Celem Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem. Tradycyjnie naszym Partnerem w organizacji obchodów Światowego Dnia Żywności jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).