Szkolenie dla Banków Żywności „Żywność, żywienie a zdrowie”

W dniach w dniach 22-23.10 odbyło się szkolenie dla Banków Żywności „Żywność, żywienie a zdrowie” prowadzone przez ekspertki z Ogólnopolskiego Centrum Dietetycznego Instytutu Żywności i Żywienia.

Uczestnicy podczas szkolenia ugruntowali wiedzę na temat zasad racjonalnego żywienia oraz znaczenia piramidy żywienia. Mieli także okazję zbadać swój skład ciała oraz  dowiedzieć się na temat chorób dietozależnych oraz czytania etykiet. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby, które otrzymały certyfikaty zakończenia szkolenia.

Szkolenia dla Banków Żywności odbywają się w celu podniesienia kwalifikacji do realizacji warsztatów dla beneficjentów pomocy żywnościowej w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.