Tak Banki Żywności obchodziły Światowy Dzień Żywności!

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności! Z tej okazji 16 Banków Żywności zorganizowało 30 lokalnych wydarzeń. Były to pikniki, happeningi i akcje edukacyjne dla mieszkańców miast oraz warsztaty i pokazy kulinarne dla uczniów. Tematem tegorocznych obchodów jest zapobieganie marnowania żywności przez uczniów.  Z badań MillwardBrown przeprowadzonych na zlecenie Banków Żywności wynika, że ponad 70% ankietowanych twierdzi, że dzieci w Polsce nie szanują jedzenia.

Celem Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem. Tradycyjnie naszym Partnerem w organizacji obchodów Światowego Dnia Żywności jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).