Ustawa o zapobieganiu marnowaniu żywności przyjęta do głosowania przez Sejm

11 października w Sejmie wszystkie kluby poselskie, zgodnie poparły przyjęcie projektu ustawy o zapobieganiu marnowania żywności.

Zostały przygotowane dwa projekty ustawy - przez klub Nowa Prawica oraz przez posłankę niezrzeszoną Wandę Nowicką. Banki Żywności uczestniczyły
w projektowaniu ustawy na zaproszenie poseł Wandy Nowickiej. Cieszymy się jednak z każdej inicjatywy posłów, której celem jest rozwiązanie problemu marnowania żywności w Polsce. Jest to temat ponad podziałami politycznymi. 

Obie propozycje poselskie zostały skierowane do dalszych prac komisji.
W tym tygodniu zostanie ustalone, które komisje zajmą się pracą nad przygotowaniem ostatecznego projektu ustawy. Jest duża szansa na przegłosowanie projektu jeszcze w bieżącej kadencji Sejmu.  Byłaby to pierwsza ustawa w Polsce, która wprost odnosiłaby się do przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W Polsce marnuje się 9 mln ton żywnościi

 W Polsce rocznie marnuje się 9 mln ton żywności.