WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – PRODUKTY, NA KTÓRE CZEKAJĄ MILIONY UBOGICH W POLSCE

Już w najbliższy weekend Banki Żywności zorganizują kolejną Wielkanocną Zbiórkę Żywności. W ramach akcji każdy będzie mógł pomóc najbardziej potrzebującym. Wystarczy kupić kilka dodatkowych produktów i przy wyjściu przekazać je wolontariuszom.

Tegoroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności odbędzie się w dniach 11-13 marca w 280 miejscowościach w całej Polsce. Weźmie w niej udział 25 tysięcy wolontariuszy, którzy będą odbierać produkty od darczyńców przy kasach 2 tysięcy sklepów [1]. Celem zbiórki, jak co roku, jest zapewnienie spokojnej i godnej Wielkanocy najbardziej potrzebującym. Żywność trafi najpierw do magazynów Banków Żywności, gdzie zostanie posortowana, zważona i policzona, a następnie przekazana lokalnym organizacjom społecznym: hospicjom, domom samotnej matki, schroniskom dla ofiar przemocy, noclegowniom dla bezdomnych, jadłodajniom dla ubogich, rodzinnym domom dziecka, świetlicom środowiskowym. Z pomocy żywnościowej na święta skorzystają również rodziny wielodzietne, osoby chore, samotnie wychowujące dzieci, bezdomne oraz żyjące w ubóstwie.  

„Wydając na zakupy kilkadziesiąt czy kilkaset złotych nawet nie zauważy się różnicy kupując jeden czy dwa dodatkowe produkty, ale dla tych, którzy nie mają prawie nic,  będzie to ogromna pomoc. Szczególnie zachęcamy do przekazywania mąki, oleju, przetworów mięsnych, warzywnych i owocowych, słodyczy oraz innych produktów z długą datą przydatności do spożycia”, mówi Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.


W ubiegłorocznej zbiórce wzięło udział 31 tys. wolontariuszy, którzy w 2,5 tys. sklepów zebrali 370 ton żywności. Ilość ta zajmuje 350 tirów. Zebrane produkty trafiły do ponad 123 tys. osób, które dzięki nim mogły spokojnie i godnie spędzić Święta Wielkanocne.  

„W Polsce 2,8 mln osób, czyli aż 7,4% Polaków, żyje w skrajnym ubóstwie [2]. Nie oznacza to naturalnie, że każdy z nich jest niedożywiony, niewątpliwie jednak, żywność jest dużym obciążeniem ich skromnych budżetów domowych i niestety często na niej oszczędzają. Szczególnie bolesne jest to gdy taka bieda dotyka dzieci. Jednocześnie w Polsce marnujemy co roku 9 mln ton jedzenia. Ta ilość mogłaby wystarczyć do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego osobom najbardziej potrzebujących w Polsce”, dodaje Borowski. 


Pomóc można również dzieląc się jajkami. W Warszawie w Niedzielę Palmową, Bank Żywności będzie zachęcał mieszkańców do ich przekazania wolontariuszom w wybranych 10 kościołach [3]. 

Wielkanocna  Zbiórka Żywności to tylko jedno z działań  prowadzonych przez Federację Polskich Banków Żywności.  Jest to organizacja pożytku publicznego, której misją jest ograniczanie marnowania żywności i niedożywienia w Polsce. Federacja to sieć 32 Banki Żywności działających przez cały rok w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a także poprzez odbiór darowizn od producentów i sprzedawców żywności oraz od rolników.  Żywność przekazywana jest do organizacji partnerskich na terenie całego kraju. Banki Żywności w 2015 roku wsparły ponad 1,3 mln. osób, przekazując łącznie ponad 140 tys. ton żywności (20 tirów dziennie).


PRZEKAŻ 1% PODATKU FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI – KRS 0000063599

  

PRZYPISY: 

[1] Lista sklepów gdzie można przekazać żywność w ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności tutaj: www.bankizywnosci.pl

[2] Dane na podstawie: GUS, 2014. Skrajne ubóstwo oznacza, że kwota, którą dysponują na miesięczne utrzymanie jest niższa niż niezbędna do tzw. minimum egzystencji czyli 540 zł na osobę

[3] Więcej informacji o akcji: www.bzsos.pl