WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI ZAKOŃCZONA – POLACY NIE ZAWIEDLI POTRZEBUJĄCYCH

W ostatni weekend odbyła się kolejna Wielkanocna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności. Polacy po raz kolejny nie zawiedli potrzebujących. 

Tegoroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 11-13 marca w 280 miejscowościach w całej Polsce. Wzięło w niej udział ok. 25 tys. wolontariuszy, którzy odbierali produkty od darczyńców w 2 tys. sklepów.  

W tym roku udało się zebrać 331 ton żywności, co pozwoli zapewnić spokojną i godną Wielkanoc ponad 100 tys. potrzebującym. 

„Po raz kolejny Polacy stanęli na wysokości zadania. To budujące widzieć, że co roku tysiące ludzi chce pomóc tym, którzy tak bardzo tej pomocy potrzebują. Szczególnie przed świętami. Dziękuję wszystkim serdecznie i bardzo liczę, że znów spotkamy się podczas Świątecznej Zbiórki Żywności, czyli przed Bożym Narodzeniem. Namawiamy również gorąco do włączania się w nasze działania przez cały rok. Można nas wesprzeć finansowo, przekazać 1% podatku lub zostać naszym wolontariuszem. Każda pomoc jest na wagę złota gdyż ciągle jeszcze w skrajnym ubóstwie żyje w Polsce 2,8 mln osób, czyli aż 7,4%naszych rodaków [1]”, mówi dyrektorka ds. rozwoju w Federacji Polskich Banków Żywności, Monika Archicińska. 

Zebrana żywność trafi najpierw do magazynów Banków Żywności, gdzie zostanie posortowana, zważona i policzona, a następnie przekazana lokalnym organizacjom społecznym: domom samotnej matki, schroniskom dla ofiar przemocy, noclegowniom dla bezdomnych, jadłodajniom dla ubogich, rodzinnym domom dziecka, świetlicom środowiskowym. Z pomocy żywnościowej na święta skorzystają również rodziny wielodzietne, osoby chore, samotnie wychowujące dzieci, bezdomne oraz żyjące w ubóstwie. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi dary trafią do potrzebujących.  

Wielkanocna  Zbiórka Żywności to tylko jedno z działań  prowadzonych przez Federację Polskich Banków Żywności.  Jest to organizacja pożytku publicznego, której misją jest ograniczanie marnowania żywności i niedożywienia w Polsce. Federacja to sieć 32 Banków Żywności działających przez cały rok w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a także poprzez odbiór darowizn od producentów i sprzedawców żywności oraz od rolników.  Żywność przekazywana jest do organizacji partnerskich na terenie całego kraju. Banki Żywności w 2015 roku wsparły ponad 2 mln osób, przekazując łącznie ponad 130 tys. ton żywności.