Wizyta Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn W Banku Żywności w Lublinie

17 kwietnia br. Bank Żywności w Lublinie odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn. Wizyta odbyła się w związku z rozpoczęciem Podprogramu 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.