Zakaz marnowania jedzenia przez supermarkety we Francji!

Niższa izba parlamentu Francji przegłosowała zapis ustawy środowiskowej, który zakazuje supermarketom utylizacji niesprzedanej nadającej się do spożycia żywności i nakazuje przekazywanie jej organizacjom charytatywnym lub przeznaczenie na paszę dla zwierząt lub kompost.  

Zapis w sprawie niemarnowania żywności 21 maja zdobył poparcie wszystkich deputowanych Zgromadzenia Narodowego. Aby wszedł w życie musi zostać przegłosowany przez Senat. Ustawa wprost zakazuje sieciom supermarketów niszczenia niesprzedanej żywności, a sklepy o powierzchni ponad 400 m kw. zobowiązuje do zawarcia przed czerwcem 2016 r. umowy z organizacjami charytatywnymi o przekazywaniu jedzenia. 

Opornych czekają grzywny do 75 tys. euro lub kara do dwóch lat więzienia. Nowe prawo przewiduje ponadto wprowadzenie w szkołach i firmach programów edukacyjnych o skutkach marnowania żywności. To inicjatywa podjęta przez władze w ramach szerszej kampanii, która do 2025 r. ma doprowadzić do zmniejszenia o połowę ilości marnowanego we Francji jedzenia.

Banki Żywności przypominają, że przekazywanie nadwyżek żywności potrzebującym powinno być  priorytetem!

Dopiero jeśli żywność nie spełnia wymogów przekazania jej do konsumpcji, należy  rozważyć opcje przetwarzania, które będą miały najmniejszy wpływ na środowisko naturalne tj. kolejno wykorzystanie przez branżę przemysłową, jako materiał z odzysku, kompostowanie (wykorzystanie, jako nawóz) lub, kolejno przetworzenie na energię.  Ostatnim elementem zarządzania odpadami żywnościowymi jest ich składowanie na wysypiskach. 

W Polsce w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej 5 poziomu minimum egzystencji) żyło 7,4% osób czyli około 2,5 miliona osób. Jednocześnie W Polsce rocznie aż 300 000 ton żywności jest marnowane przez dystrybutorów żywności np. hurtownie, sklepy i sieci handlowe (Eurostat 2006). 

W Polsce Banki Żywności stale zachęcają sieci handlowe do zapobiegania marnowaniu żywności i przekazywania jej do Banków Żywności. Udało się nam nawiązać współpracę z kilkoma sieciami handlowymi. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze. Przypominamy, żer. polskie prawo nie jest już przeszkodą dla wszystkich, którzy chcą przekazać darowiznę żywności na cel społeczny. Od października 2013 roku producenci, dystrybutorzy mogą przekazać darowizny żywności Organizacjom Pożytku Publicznego bez płacenia podatku. 

Polacy chcą, aby sieci handlowe przekazywały nadwyżki żywności na cele społeczne. 

Instytut badawczy MillwardBrown, na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, przeprowadził badania opinii publicznej. Wynika z nich, że 84 % Polaków chętniej kupowałoby w sklepach, które przekazują  niesprzedaną, nadającą się do spożycia żywność, organizacjom charytatywnym  [MillwardBrown na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności].