Banki Żywności

Ideę Banków Żywności pod koniec lat 60-tych,  wykreował i powołał do życia emerytowany, amerykański biznesmen - John van Hengel.

Po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w organizacji pomocy najuboższym. Zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność wyrzucając produkty, których termin ważności dobiegał końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni.

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP. 

Federacja jest wspólnotą dobrowolnie tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości i działania są wspierane
i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

Działamy w oparciu o trzy podstawowe zasady:

 • Zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
 • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
 • Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Realizujemy swoją misję poprzez:

 • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
 • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
 • Magazynowanie otrzymanych produktów  i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
 • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności. 

Jesteśmy wspólnotą Banków Żywności. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Wspieramy żywnością najbardziej potrzebujących. 

W 2015 roku Banki Żywności wsparły 2 miliony osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 146 000 ton żywności na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 7300 tirów żywności.

Pomoc przekazaliśmy do 3 850 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów i dorosłych, jak i dzieci.

Banki Żywności pozyskiwały i przekazywały produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze. Wartość przekazanej potrzebującym żywności to ponad 351 milionów złotych!

 W Polsce 2,5 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 551 zł. Jednocześnie co roku 9 milionów ton żywności marnuje się. Rozwiązujemy ten paradoks. 

Członkowie zarządu:

Marek Borowski – Prezes Zarządu
(Bank Żywności w Olsztynie)
Beata Ciepła – Wiceprezeska Zarządu
(Bank Żywności w Krakowie)
Dorota Jezierska – Wiceprezeska Zarządu
(Bank Żywności w Ciechanowie)
Romuald Turczyński – Skarbnik Zarządu
(Bank Żywności Suwałki - Białystok)
Małgorzata Lelonkiewicz – Sekretarz Zarządu
Jan Szczęśniewski – Członek Zarządu
(Śląski Bank Żywności)
Marzena Pieńkosz – Sapieha – Członek Zarządu
(Bank Żywności w Lublinie)

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Sokołowski – Członek Komisji Rewizyjnej
(Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności)
Norbert Kępiński – Członek Komisji Rewizyjnej
(Bank Żywności w Częstochowie)
Joanna Piekarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
(Bank Żywności w Koninie)
Łukasz Beier – dyrektor biura Zarządu
Dorota Szumska – asystentka dyrektora
dr Maria Kowalewska – dyrektorka ds. edukacji i komunikacji
Monika Archicińska – dyrektorka ds. rozwoju
Marek Borowski – prezes Zarządu
Dorota Napiórkowska – koordynatorka ds. darowizn żywności z sieci handlowych
Marcin Fedoruk – specjalista ds.obsługi administracyjnej programu POPŻ
Przemysław Małkowski – koordynator ds. logistyki darowizn i ewidencji żywności
Aleksandra Damentko – koordynatorka działań towarzyszących POPŻ i ds. programów edukacji żywnościowej
Katarzyna Lipka-Szostak – specjalistka ds. rozwoju sieci organizacji partnerskich
Agnieszka Matysik – specjalistka ds. zbiórek żywności
Monika Młynarczyk – kierownik ds. komunikacji marketingowej i fundraisingu

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności to grupa przedstawicieli instytucji publicznych, naukowych, organizacji branżowych i społecznych.

Celem Rady jest wypracowanie zasad racjonalnego wykorzystywania żywności w produkcji , łańcuchu dystrybucji, jak i na poziomie konsumpcji, aby zapobiegać niepotrzebnym stratom żywności.

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, a jej działalność została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członkowie Rady:

 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Dr Barbara Perepeczko, Polska Akademia Nauk
 • Magdalena Kołak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Jarosław Kujawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Dr Maria Andrzej Faliński, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Elżbieta Szadzińska, Federacja Konsumentów
 • Beata Majchrzak, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Agnieszka Obiedzinska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Dr Karol Krajewski, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Małgorzata Wrzosek, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
 • Dr Katarzyna Stoś, Instytut Żywności i Żywienia
 • Dr hab. Krystyna Rejman, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
 • Czesław Grzesiak, Tesco Polska 

Sekretarz Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności:
Maria Kowalewska
tel. (22) 654 64 00 wew. 108
email: maria.kowalewska@bankizywnosci.pl

Geneza idei Banków Żywności

Ideę Banków Żywności pod koniec lat 60-tych,  wykreował i powołał do życia emerytowany, amerykański biznesmen - John van Hengel. John van Hengel po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w lokalnej organizacji pomocy najuboższym w Phoenix w Arizonie. Podczas swoich działań zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność wyrzucając produkty, których termin ważności dobiegał końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni. Jego działalność przybrała taką skalę, że zostały przekroczone możliwości ośrodków dożywiania. Postanowił, zatem założyć centralny punkt składowania żywności. 
W 1967 roku powstał pierwszy na świecie Bank Żywności - Bank Żywności Św. Maryi. Pomysł byłego biznesmena szybko znalazł naśladowców. W latach 70 w wielu miastach Ameryki zaczęły powstawać Banki Żywności. Obecnie sieć Banków w USA liczy ponad 200 takich organizacji. 

Honorowymi członkami są osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju Banków Żywności w Polsce i na świecie . Członkostwo honorowe jest przyznawane przez Zarząd na wniosek członka Federacji lub z własnej inicjatywy.

Członkami Honorowymi Federacji Polskich Banków Żywności są:

BERNARD DANDREL - założyciel pierwszego Banku Żywności w Europie, wieloletni Prezes Europejskiej Federacji Banków Żywności, przyjaciel Banków Żywności w Polsce.
Członek Honorowy Federacji od 16 października 2002r.

CZESŁAW JURCZYSZYN - inspirator i współtwórca Banków Żywności w Polsce, współzałożyciel Federacji Polskich Banków Żywności i jej Prezes w latach 1997-2002.
Członek Honorowy Federacji od 16 października 2002r.

ROMAN ORŁOWSKI - wolontariusz Federacji Polskich Banków Żywności, zaangażowany w działania Federacji i Banków Żywności od początku działalności, wieloletni przewodniczący Komisji Dystrybucji działającej przy Zarządzie Federacji.
Członek Honorowy Federacji od 31 maja 2007r.

CHRISTIAN VIAN - sekretarz generalny Europejskiej Federacji Banków Żywności do 2007 roku, zaangażowana w szczególny sposób w pomoc w tworzeniu Banków Żywności w Polsce i wspieranie działań Federacji Polskich Banków Żywności.
Członek Honorowy Federacji od 26 czerwca 2008r.

Sprawozdania z działalności Federacji Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności jako Organizacja Pożytku Publicznego ma obowiązek sporządzić, ogłosić i przesłać do właściwych instytucji dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe.

Sprawozdanie z działalności Federacji  jako Organizacji Pożytku Publicznego 2013

Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
sprawozdanie2013.pdf
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
sprawozdanie_finansowe2013.pdf

sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
sprawozdanie finansowe 2014.pdf
Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie merytoryczne 2015.pdf
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie finansowe 2015.pdf

Sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku


Sprawozdanie finansowe_2016.pdf

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

Banki Żywności

Województwo mazowieckie:

Bank Żywności SOS w Warszawie
ul. St. Bodycha 97
05-820 Piastów
Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności
ul. Limanowskiego 134
26-604 Radom
Bank Żywności w Siedlcach
Żabokliki, ul. Zakładowa 4
08-110 Siedlce
Bank Żywności w Płocku
ul. 3-go Maja 18 pokój 315
09-402 Płock
Bank Żywności w Ciechanowie
ul. Śmiecińska 9
06-400 Ciechanów

Województwo łódzkie:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
Al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

Województwo wielkopolskie:

Wielkopolski Bank Żywności
ul. Borówki 6
61-304 Poznań
Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124 D
62-510 Konin
Pilski Bank Żywności
ul. Motylewska 24
64-920 Piła
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno
ul. Wilkońskiego 36
64-100 Leszno

Województwo małopolskie:

Bank Żywności w Krakowie
ul. Zabłocie 20/22
30-701 Kraków

Województwo świętokrzyskie:

Świętokrzyski Bank Żywności
ul. Aleja 3 Maja 73
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kielecki Bank Żywności
ul. Chłopska 20 B
25-720 Kielce

Województwo śląskie:

Bank Żywności w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 6/14
42-217 Częstochowa
Śląski Bank Żywności
ul. Janasa 15
41-500 Chorzów

Województwo podlaskie:

Bank Żywności Suwałki - Białystok
ul. Kowieńska 3/18
16-400 Suwałki

Województwo warmińsko-mazurskie:

Bank Żywności w Olsztynie
ul. Bohaterów Monte Cassino 4
10-165 Olsztyn
Bank Żywności w Elblągu
ul. Stefczyka 7/8
82-300 Elbląg

Województwo zachodniopomorskie:

Bank Żywności w Nowych Bielicach
Nowe Bielice 32 A
76-039 Biesiekierz

Województwo kujawsko-pomorskie:

Bank Żywności w Grudziądzu
ul. Dąbrowskiego 11/13
86-300 Grudziądz
Bank Żywności w Toruniu
Wał Generała Sikorskiego 27/29
87-100 Toruń

Województwo podkarpackie:

Podkarpacki Bank Żywności
ul. Rynek 17, lok. 201
35-064 Rzeszów
Tarnobrzeski Bank Żywności
ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

Województwo lubelskie:

Bank Żywności w Lublinie
ul. Młyńska 18
20-406 Lublin

Województwo dolnośląskie:

Bank Żywności we Wrocławiu
ul. Rogowska 117 d
54-440 Wrocław
Bank Żywności w Jaworze
ul. Poniatowskiego 22
59-400 Jawor

Województwo pomorskie:

Bank Żywności w Tczewie
Rukosin 4
83-113 Turze
Bank Żywności w Chojnicach
ul. Świętopełka 10
89-620 Chojnice
Bank Żywności w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13 A
80-351 Gdańsk
Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Województwo lubuskie:

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wielkopolski

Województwo opolskie:

Bank Żywności w Opolu
ul. Czarnowąska 5 a
46-022 Luboszyce

Banki zrzeszone w Federacji wg. daty dołączenia