Europejska Federacja Banków Żywności

Europejska Federacja Banków Żywności

Europejska Federacja Banków Żywności zrzesza 22 kraje członkowskie w tym Polskę. Członkami Europejskiej Federacji są Federacje Banków Żywności z krajów Europy.      

www.eurofoodbank.eu

Członkowie Federacji Europejskich Banków Żywności