Nagroda im. Jacka Kuronia

Dane

Zaangażowane Banki
Federacja Banków Żywności
Obszary działania
CSR

O projekcie


Wyróżnienie dla Darczyńcy Roku Banków Żywności przyznawane jest od 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy przedstawiciele Federacji Polskich Banków Żywności uhonorowali firmy i instytucje za wyjątkowe zaangażowanie i pomoc w działalności Banków Żywności.

Przyznanie tytułu Darczyńcy Roku Banków Żywności dla firmy lub instytucji, która w danym roku w wyjątkowy sposób pomogła Bankom Żywności w ich codziennej działalności, jest swoistym podziękowaniem za wysiłek i zaangażowanie zainwestowane w pomoc potrzebującym. W latach 2003 - 2004 nagroda nosiła imię Johna van Hengela - pomysłodawcy Banków Żywności. Od 2005 roku nagroda dla Darczyńcy Roku Banków Żywności tytułowana jest imieniem Jacka Kuronia. 

Jest to wyraz uznania, podziękowania i czci dla zmarłego współzałożyciela pierwszego Banku Żywności w Polsce. Wyróżnienie tytułowane imieniem wyjątkowej dla Banków Żywności w Polsce postaci każdorazowo przyznawane jest dla firmy lub instytucji, która dostrzega potrzeby drugiego i udzielając wsparcia Bankom Żywności uskutecznia działania na rzecz zmniejszania problemu niedożywienia i marnowania żywności w Polsce. Nagroda im. Jacka Kuronia dla ludzi spod znaku Banków Żywności jest symbolem pamięci o Nim, jego niezachwianej wierze w to, że warto się dzielić z innymi tym, co mamy, nawet jeżeli jest to najbardziej powszedni chleb. To dowód na to, że jego piękna idea trwa w sercach ludzi, których zaraził swoja pasją i których nauczył, jak tą pasją zarażać innych.

Laureaci Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie dla Darczyńcy Roku 2013 otrzymała Agencja Rynku Rolnego w podziękowaniu zadziałania na rzecz jak najszybszego, sprawnego wprowadzenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Żywnościowej. W grudniu 2013 r. zakończył się dotychczasowy unijny program żywnościowy, powszechnie  znany pod nazwą PEAD. Zastąpi go nowy program, którego początek planowany jest na trzeci kwartał bieżącego roku. Rozpoczęcie jest uzależnione między innymi od prac polskiego rządu. Agencja Rynku Rolnego przyczyniła się do zmobilizowania rządu i odpowiedzialnych za program Ministerstw do podjęcia działań wdrażających program w kraju

Laureat Nagrody im. Jacka Kuronia: Tesco Polska sp. z o.o.

Firma Tesco Sp. z.o.o. wybrała dobroczynność zamiast utylizacji żywności. Skorzystała z nowelizacji przepisów w październiku 2013 r., które zwolniły darowizny żywnościowe na cele charytatywne z podatku. Tesco jako pierwsza sieć handlowa w Polsce rozpoczęła  przekazywanie nadwyżek produktów spożywczych Bankom Żywności. 

Laureat Nagrody im. Jacka Kuronia

McCormick Polska S.A.

Wyróżnienie

Kancelaria White & Case

Laureat Nagrody im. Jacka Kuronia

Nutricia Polska

Wyróżnienia

Sante A. Kowalski
TVN Media

Laureat Nagrody im. Jacka Kuronia

Studio Filmowe Odeon

Wyróżnienia

Program Pierwszy Polskiego Radia
Fundacja Bre Banku

Laureat Nagrody im. Jacka Kuronia

PricewaterhouseCoopers

W kategorii dużych przedsiębiorstw z branży spożywczej

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Cadbury Wedel 

Wyróżnienie dla Agros Nova

W kategorii średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Wilbo

Wyróżnienie dla Good Food

W kategorii średnich przedsiębiorstw spoza branży spożywczej

Nagroda im. Jacka Kuronia dla firmy JAGR

Wyróżnienie dla Polskiego Radia Katowice

W kategorii małych przedsiębiorstw spoza branży spożywczej

Wyróżnienie dla chłodni składowej "Maxima"

Tytuł Darczyńcy 10-lecia

Danone

Kraft Foods PolskaNestle Polska

W kategorii spożywczej dla dużych przedsiębiorstw

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Unilever

Wyróżnienia dla Kotanyi Polska, Pepsi Cola oraz Makro Cash and Carry

W kategorii spożywczej dla średnich przedsiębiorstw

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Aves Sp. z o.o

Wyróżnienie dla Bailey Dairy Products oraz Urzędu Miasta Leszna

W kategorii spożywczej dla małych przedsiębiorstw

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Piekarni Potoczek z Tarnobrzega

Wyróżnienie dla firmy "Bracia Kasprzak" Przedsiębiorstwo Ogrodnicze

W kategorii niespożywczej dla dużych przedsiębiorstw

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Kraft Foods Polska

W kategorii niespożywczej dla średnich przedsiębiorstw oraz instytucji

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Urzędu Miasta Olsztyn

Wyróżnienie dla Liberty Poland

Nagroda specjalna

Agencja Reklamowa Publicis

W kategorii dużych przedsiębiorstw z branży spożywczej

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Nestle Polska

Wyróżnienia dla Uniq Lisner Sp. z o.o., Zakładu Rolniczo-Przemysłowego Farmutil HS oraz Pacific Sp. z o.o.

W kategorii średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Wimar sp. z o.o.

W kategorii dużych przedsiębiorstw spoza branży spożywczej i instytucji

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Narodowego Banku Polskiego

Wyróżnienia dla Schenker Sp. z o.o. Oddział Olsztyn oraz Ahold Polska Sp. z o.o. w Krakowie

W kategorii średnich przedsiębiorstw spoza branży spożywczej

Wyróżnienia dla Wydawnictwa Akcydensowe S.A. w Olsztynie oraz Astromal Sp. z o.o. w Wilkowicach

W kategorii małych przedsiębiorstw spoza branży spożywczej

Nagroda im. Jacka Kuronia dla Widruk Bis S.C. Leszno

Wyróżnienie dla Digital Center Sp. z o.o. w Katowicach

Nagrody specjalne

Agencja Rynku Rolnego
Danone Sp. z o.o

Nagroda im. Johna van Hengela

BAKOMA S.A.
Chèque Déjeuner Sp. z o.o.
Danone Sp. z o.o.
Dolatrans Sp. z o.o.
Zakład Piekarniczy Lech JędrykaAuto - Moto – Sport Maria Duda

Piekarnia i Sklep Spożywczy „U Wandy”

Wyróżnienia

Ahold Polska Sp. z o.o.
Centrum Budowlane „CERKAM”
EDEN Spółka Jawna
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska „FAWOR” Sp. z o.o.
Transport i Spedycja Grześkowiak Sp. z o.o.
Gospodarstwo Ogrodnicze „ŁĘGAJNY” Sp. z o.o.
Polkomtel S.A.
Ubojnia Drobiu w Chrustowie

Nagroda specjalna

Agencja Rynku Rolnego

W kategorii dużych przedsiębiorstw

Nagroda im. Johna van Hengela dla Pudliszki S.A

Wyróżnienia dla Lisner Polska Sp. z o.o., Spedpol Sp. z o.o. oraz Masterfoods Polska Sp. z o.o.

W kategorii średnich przedsiębiorstw i instytucji

Nagroda im. Johna van Hengela dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział terenowy w Poznaniu Filia w Pile

Wyróżnienia dla VIN-KON S.A. Zakładu Pracy Chronionej w Koninie oraz Zakładu Piekarniczego Handel Hurtowy i Obwoźny Zdzisław Kurasiak w Kościanie w województwie wielkopolskim

W kategorii małych przedsiębiorstw

Nagrodę im. Johna van Hengela dla firmy Drukarnia. Wydawnictwo „Decora” w Olsztynie

Wyróżnienia dla Zakładu Piekarniczego Pocheć Andrzej w Krynkach w województwie świętokrzyskim

John van Hengel

John van Hegel

Ideę Banków Żywności pod koniec lat 60-tych,  wykreował i powołał do życia emerytowany, amerykański biznesmen - John van Hengel. John van Hengel po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w lokalnej organizacji pomocy najuboższym w Phoenix w Arizonie. Podczas swoich działań zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnotrawi żywność wyrzucając produkty, których termin ważności zbliżał się do końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni. Efekt jego działalności przybrał taką skalę, że przewyższył możliwości absorpcyjne ośrodków dożywiania. Postanowił, zatem założyć centralny punkt składowania żywności. W 1967 roku powstał pierwszy na świecie bank żywności – Bank Żywności Św. Maryi.

Jacek Kuroń

Jacek Kuroń był człowiekiem o niezwykłej charyzmie i wielkim sercu, który angażował się w działalność społeczną na szeroką skalę. Chciał pomagać innym i takich samych ludzi skupiał wokół siebie – wrażliwych na cierpienie drugiego człowieka i oddanych sprawie, o którą walczą. To dzięki jego poświęceniu i zaangażowaniu w pomoc charytatywną, w 1993 roku powstał pierwszy w Polsce Bank Żywności - SOS Bank Żywności w Warszawie. Sukces organizacji był inspiracją dla kolejnych osób, które decydowały się na zakładanie Banku Żywności w swoich miejscowościach.

Jacek Kuroń