1% podatku to Twój wkład w ratowanie żywności przed zmarnowaniem i wsparcie żywnością osób potrzebujących

Przekaż go na Federację Polskich Banków Zywności

POBIERZ PROGRAM PIT WYPEŁNIJ PIT ON-LINE

Na co przeznaczymy Twój 1% podatku?

Federacja Polskich Banków Żywności (KRS 0000063599) od ponad 20 lat ratuje żywność przed zmarnowaniem i wspiera żywnością najbardziej potrzebujących. W ciągu roku  pomagamy blisko 2 000 000 potrzebującym i współpracujemy z ponad 3500 organizacji pomocowych. Rok 2018 zapowiada się dla nas ogromnym wyzwaniem finansowym, ze względu na planowaną ustawę dotyczącą ograniczenia utylizacji żywności przez sklepy wielkopowierzchniowe. Prognozujemy, że po wejściu ustawy, w skali całego kraju nowe przepisy pozwoliłyby 32 Bankom  Żywności uratować przed zmarnowaniem 30 tysięcy ton żywności rocznie, czyli 6 razy więcej niż obecnie. Liczymy, że dzięki wsparciu darczyńców będziemy mogli zwiększyć nasz potencjał transportowy i magazynowy i tym samym zwiększyć skalę pomocy dla osób ubogich i potrzebujących.

Jak działają Banki Żywności?

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP. Federacja jest wspólnotą dobrowolnie tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości i działania są wspierane i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

Działamy opierając się
na trzech podstawowych zasadach:

  1. Zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatną dystrybucję
  2. Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
  3. Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Realizujemy swoją misję poprzez:

  • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
  • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
  • Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
  • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.
  • W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.

Efekty działania

W 2015 roku Banki Żywności wsparły 2 miliony osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 146 000 ton żywności na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 7300 tirów żywności. Pomoc przekazaliśmy do 3 850 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.