Programy rządowe

Banki Żywności prowadzą projekty, które finansowane są ze środków budżetu państwa.