15 października 2017

STREFOWA “Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe”

Marnowanie żywności niesie ze sobą negatywne skutki na wielu poziomach: społeczno-etycznym – wyrzucanie jedzenia, do którego inni nie mają łatwego dostępu oraz ekonomicznym – koszty poniesione za zakup żywności, zwiększona konsumpcja powodująca wzrost cen. Istotne konsekwencje marnowania żywności, których nie należy lekceważyć mają znaczący wpływ na środowiskowo – produkcja gazów cieplarnianych, emisja CO2, zużycie wody oraz energii związane z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowywaniem żywności. Wyrzucanie żywności to także generowanie odpadów.

Federacja Polskich Banków Żywności zaangażowana jest w międzynarodowy projekt mający wpłynąć pozytywnie na zarządzanie i zapobieganie powstawaniu odpadów żywności w wybranych miastach Europy Środkowej, w tym Warszawie oraz Wrocławiu.

 

Przewidziane rezultaty projektu w odniesieniu do prewencji i zarządzania środowiskiem na obszarach miejskich to:

– Opracowanie najlepszych praktyk, strategii i planów działania zarządzania,

– Przeprowadzenie działań pilotażowych w celu ograniczenia odpadów żywności,

– Stworzenia szkoleń dla sektorów gospodarki żywnościowej,

– Stworzenie narzędzia online zapewniającego przegląd informacji o zarządzaniu i przeciwdziałaniu powstawaniu odpadów żywnościowych

– Zorganizowanie wydarzeń wokół marnowania żywności, powstawania, skutków i zapobiegania wytwarzania odpadów żywności.

Partnerzy z pięciu krajów Europy Środkowej łącząc siły będą prowadzić działania w celu poprawy zarządzania środowiskiem na obszarach miejskich, aby nasze miasta stanowiły przyjazne miejsca do życia dla wszystkich mieszkańców. 

Partnerzy projektu:

Austria

Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu

Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami Mid-Tyrol

Square Bracket EU

Czechy

Glopolis

Węgry

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

Spar Węgry

Włochy

Insytucja Rozwoju Agencji Langhe Monferrato Roero

Prowincja Rimini

Polska

Federacja Polskich banków Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projekt jest finansowany ze środków Programu INTERREG dla Europy Środkowej, które zachęca do współpracy w zakresie wspólnych wyzwań w Europie Środkowej na rzecz poprawy zarządzania środowiskowego miast. 246 mln euro środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest przeznaczone dla instytucji z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii.

25 kwietnia 2018

Budowa współpracy z sieciami handlowymi w Europie Środkowej

Projekt “Bank pomysłów związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności – jak zwiększyć efektywność współpracy z sieciami handlowymi?” jest już w połowie realizacji. 4 partnerów reprezentujących... czytaj dalej

24 listopada 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty