25 kwietnia 2018

Budowa współpracy z sieciami handlowymi w Europie Środkowej

Projekt „Bank pomysłów związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności – jak zwiększyć efektywność współpracy z sieciami handlowymi?” jest już w połowie realizacji.

4 partnerów reprezentujących Banki Żywności z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wymienia się doświadczeniami dotyczącymi

procesu odbioru żywności zagrożonej zmarnowaniem z sieci supermarketów i dostarczania jej do ludzi w potrzebie we współpracy z organizacjami pomocowymi.

 

 

 

 

Za nami 2 wizyty studyjne:

 

 

 

 

 

w Banku Żywności w Krakowie (październik 2017)

w Słowackim Banku Żywności (styczeń 2018)

Najbliższa wizyta planowana jest 9-11 maja w Budapeszcie w Węgierskim Banku Żywności.

Partnerzy po powrocie z wizyt upowszechniają poznane rozwiązania w swoich Bankach, a także spotkając się z organizacjami pomocowymi zaangażowanymi lokalnie w przekazywanie żywności z supermarketu.

Dotychczas odbyły się 2 spotkania lokalne w Czechach, 2 na Słowacji, 2 na Węgrzech i jedno w Polsce.

W ramach projektu planowane jest też wydanie e-publikacji zbierającej dobre praktyki w procesie przekazywania żywności potrzebującym z sieci handlowych. Publikacja dostępna będzie na jesieni.

Projekt realizowany jest przez 4 partnerów z Europy Środkowej, Federację Polskich Banków Żywności z Polski, Węgierski Bank Żywności (Magyar Élelmiszerbank Egyesület), Czeską Federację Banków Żywności (Česká federace potravinových bank), Słowacki Bank Żywności (Potravinova Banka Slovenska), dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

 

Więcej informacji na temat funduszu:

www.visegradfund.org

linki do stron organizacji partnerskich:

Magyar Élelmiszerbank Egyesület: www.elelmiszerbank.hu

Česká federace potravinových bank: www.potravinovabanka.cz

Potravinova Banka Slovenska http://www.pbs.sk/

Projekt uzyskał dofinansowanie także z sieci Tesco.

 

In English:

“Bank of ideas of wasting food prevention – how to cooperate with supermarket chains more efficient?” – it is a project realized by Food Banks from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The aim of the project is to improve the process of receiving, from the sales networks, food which would otherwise be wasted and delivering saved food to those who are in need, cooperating with the aid organizations.

Till now there have been already 2 study visits in Poland, and in Slovakia

The next one is planned for 9-11.05 in Budapest, Hungary.

During the visits the representatives of Food Banks from 4 countries exchange their experiences and solutions in the field of: building and supporting the network of charity organizations,.

After the visit the local meetings with local charities take place in partner’s countries (2 meetings in Hungary, 2 meetings in Czech Republic, 2 meetings in Slovakia, 1 meeting in Poland).

In autumn we will edit an e-publication collecting good practices connected with cooperation with supermarket chains and more effective coordination of saving and delivering the food to the needy.

Project is realized by 4 partners from the Central Europe: Federation of Polish Food Banks from Poland, Hungarian Food Bank (Magyar Élelmiszerbank Egyesület), Federation of Czech Food Banks (Česká federace potravinových bank) and Slovak Food Bank (Potravinova Banka Slovenska), funded by the Visegrad Fund.

The project is supported also by Tesco

For more information about the fund go to:

links to the websites of partnership organizations:

Magyar Élelmiszerbank Egyesület: www.elelmiszerbank.hu

Česká federace potravinových bank: www.potravinovabanka.cz

Potravinova Banka Slovenska http://www.pbs.sk/

11 stycznia 2019

PROM

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) realizowany jest w okresie od 1 wrześnie 2018 r. do 31... czytaj dalej

25 kwietnia 2018

Budowa współpracy z sieciami handlowymi w Europie Środkowej

Projekt „Bank pomysłów związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności – jak zwiększyć efektywność współpracy z sieciami handlowymi?” jest już w połowie realizacji. 4 partnerów reprezentujących... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty