13 września 2017

Żółty talerz

Żółty Talerz to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczy Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi. Banki Żywności są jedną z pięciu największych polskich organizacji pomocowych, które przyjęły zaproszenie do programu „Żółty Talerz”. To projekt zainicjowany przez Dominikę i Sebastiana Kulczyka, którzy wsparli to przedsięwzięcie łączną kwotą 4 mln zł. Celem jest wzmocnienie systemu żywienia tych dzieci, które na co dzień mają mniejsze szanse na pełnowartościowy posiłek.

Cele strategiczne programu, których realizacja ma nastąpić w  perspektywie 12 miesięcy to:

  1. Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
  2. Poprawę jakości i intensywności żywienia.
  3. Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
  4. Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

Wszyscy uczestnicy sojuszu realizują te same strategiczne cele, jednak każdy robi to przy pomocy innych metod działania. Banki Żywności otrzymały zaproszenie do zrealizowania działań w: Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Suwałkach, Wrocławiu, i Chorzowie. Zadania Banków Żywnościbędą polegały na tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz żywienia dzieci, aby zwiększać liczbę dzieci dożywianych oraz edukować osoby mające bezpośredni wpływ na jakość żywienia najmłodszych.

Celem projektu realizowanego przez Banki Żywności jest  uruchamianie lub wzmacnianie zaangażowania społeczności lokalnych w celu zapewnienia pełnowartościowych posiłków dla dzieci na terenie szkoły/świetlicy środowiskowej/placówki prowadzącej dożywianie dzieci w czasie roku szkolonego oraz aktywizacja zawodowa rodziców, w tym szczególnie kobiet. Placówki objęte programem otrzymają wsparcie finansowe oraz rzeczowe, w postaci żywności przekazanej przez Banki Żywności na cele programu.

25 kwietnia 2018

Budowa współpracy z sieciami handlowymi w Europie Środkowej

Projekt “Bank pomysłów związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności – jak zwiększyć efektywność współpracy z sieciami handlowymi?” jest już w połowie realizacji. 4 partnerów reprezentujących... czytaj dalej

24 listopada 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty